Wnioski z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2016-2025

2016-08-10 1031
Art. czytany: 905 razy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku przedkłada wnioski z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi z terenu powiatu oleckiego oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Olecku projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025.