Zarząd Powiatu w Olecku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2018-01-12 0757
Art. czytany: 344 razy

Zarząd Powiatu w Olecku
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

ogłasza, co następuje:
I
Z mienia powiatu oleckiego przeznaczone zostały do sprzedaży nieruchomości:
I. Niezabudowane, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położone w obrębie Olecko 2 miasta Olecko ul. Szeremety. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych w Olecku prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1C/00001220/6 (do cen doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%).

1) oznaczona nr geod. 3206 o pow. 0,1563 ha, Wartość nieruchomości 78 150 zł
2) oznaczona nr geod. 3212 o pow. 0,1724 ha, Wartość nieruchomości 86 200 zł
3) oznaczona nr geod. 3193 o pow. 0,1924 ha, Wartość nieruchomości 94 276 zł
4) oznaczona nr geod. 3194 o pow. 0,1603 ha, Wartość nieruchomości 78 547 zł
5) oznaczona nr geod. 3195 o pow. 0,1822 ha, Wartość nieruchomości 89 278 zł

II. Niezabudowana, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren zabudowy usługowej, położona w obrębie Olecko 2, miasta Olecko ul. Szeremety. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych w Olecku prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1C/00001220/6 (do ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%).

1) oznaczona nr geod. 3192 o pow. 0,2357 ha, Wartość nieruchomości 122 564 złDziałki, 3206, 3212, objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Olecku nr XLVII/379/06 z dnia 31.08.2006 r. Działki 3192, 3193, 3194, 3195 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Olecku nr ORN.0007.39.2016 z dnia 25.05.2016 r. Przez działki 3192, 3193, 3194, 3195 przebiega granica ograniczonego użytkowania od czynnego cmentarza.

II
Osoba której przysługuje roszczenie do w/w nieruchomości z mocy odrębnych przepisów lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą powinna złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do tutejszego Starostwa Powiatowego w Olecku przy ul. Kolejowej 32. W przypadku nie złożenia wniosku, nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży w trybie przetargu.

III
Podana w wykazie cena wywoławcza ważna jest przez rok.