Wykaz kont bankowych w Banku Spółdzielczym w Olecku obowiązujących OD 23.07.2020R.

2020-07-16 1150
Art. czytany: 2911 razy

POWIAT OLECKI

Rachunek bieżący – 69 9339 0006 0000 0008 6500 0001

- dotacje, subwencje itp.
- czynsze najmu i dzierżawy


Rachunek dochodów Skarbu Państwa – 31 9339 0006 0000 0008 6500 0006

- opłaty za użytkowanie wieczyste
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- czynsze najmu i dzierżawy


POWIAT OLECKI - STAROSTWO POWIATOWE W OLECKU

Rachunek dochodów - 20 9339 0006 0000 0008 6501 0001

- opłaty rejestracyjne
- opłaty za wydanie prawa jazdy
- opłaty geodezyjne
- opłata za wydanie karty wędkarskiej
- usunięcie pojazdu z drogi
- czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
- kary pieniężne za niezawiadomienie w terminie o zbyciu lub nabyciu pojazdu


Rachunek depozytów – 09 9339 0006 0000 0008 6501 0005

- opłata ewidencyjna za rejestrację pojazdu
- opłata ewidencyjna związana z prawem jazdy