A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo Powiatowe » Geodeta Powiatowy
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZSLiZ Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego „Dostawa materiałów na potrzeby warsztatów rękodzielniczych cz. 2 – akcesoria i pomoce techniczne”
» ZSLiZ Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego „Dostawa materiałów na potrzeby warsztatów rękodzielniczych cz. 1 – artykuły przemysłowe i dekoracyjne”
» ZSLiZ Zmiana Modyfikacji zawiadomienia o wynikach zapytania ofertowego na dostawę materiałów na potrzeby warsztatów rękodzielniczych cz. 3 – artykuły pasmanteryjne
» ZSLiZ Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do zajęć grupowych z fizjoterapeutą i trenerem personalnym”
» Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
Ilość wiadomości z działu 'Geodeta Powiatowy': 1
Geodeta Powiatowy

1. Geodeta Powiatowy realizuje zadania Starosty wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) a w szczególności odpowiada za:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencję gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

3) zakładanie osnów szczegółowych,

4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

6) ochronę znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

7) prowadzenie powiatowej bazy danych wchodzącej w skład Krajowego Systemu Informacji o terenie,

8) właściwe prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

9) wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,

10) udostępnianie gminom nieodpłatnie bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

11) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,

12) uzgadnianie dokumentacji projektowej oraz za założenie i prowadzenie sieci uzbrojenia w zakresie ewidencji geodezyjnej


Data wprowadzenia: 2007-02-15 1055
Data upublicznienia:
Art. czytany: 12406 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Starosta
Wicestarosta
Sekretarz
Radca Prawny
Wydział Organizacyjny
Wydział Finansowy
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Komunikacji i Transportu
Wydział Geodezji i Nieruchomości
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
Geodeta Powiatowy
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Pion Oochrony
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Rehabilitacja os. niepełnospr. i pom. społ.
Samodzielne stanowisko ds. informatyki
Ostat. 10 wiadomości:

» Geodeta Powiatowy
System BIP Inet