A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Spółki prawa handlowego » OLMEDICA Sp. z o.o.
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe nr SK.261.17.2020 na „Dostawę fabrycznie nowego sprzętu do zajęć grupowych z fizjoterapeutą i trenerem personalnym”
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54 - burze z gradem/2
» Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2020r.
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w ramach Szkoły Policealnej Nr 1 przy ZSLiZ w Olecku, ul. Gołdapska 29 nowych kierunków kształcenia.
» Zarząd Powiatu w Olecku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Ilość wiadomości z działu 'OLMEDICA Sp. z o.o.': 1
''OLMEDICA'' w Olecku - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

19-400 Olecko, ul.Gołdapska 1
NIP 847-14-88-956 REGON 519558690
tel.(0-87) 520-22-95, 520-22-96, 520-25-43


Dnia 16 maja 2003r założono - „Olmedica” w Olecku – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Kancelaria Notarialna w Olecku, REP.A.NR 2149/2003).
Zarejestrowano dnia 17 czerwca 2003 roku pod nr KRS: 0000164875.

Prezesem spółki jest mgr Katarzyna Mróz.
Spółka „Olmedica” zarejestrowała z.o.z. pod nazwą Centrum Medyczne – Zakład Opieki Zdrowotnej w Olecku, nr z księgi rejestracyjnej 28-00684 dnia 16 lipca 2003r.
Dyrektorem ds. lecznictwa zakładu jest Roman Szeremeta - Ordynator Oddziału Wewnętrznego.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1/ 86.10. Z – działalność szpitali,
2/ 86.90.B - działalność pogotowia ratunkowego,
3/ 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
4/ 84.12.Z – kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi,
z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,
5/ 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
6/ 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
7/ 47.74.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych , wyłączając ortopedyczne , prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
8/ 47.75.Z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
9/ 52.10.B – magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
10/ 55.90.Z – pozostałe zakwaterowanie,
11/ 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
12/56.10.A-restauracje i inne placówki gastronomiczne,
13/56.30.Z- przygotowanie i podawanie napojów ,
14/58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
15/ 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
16/ 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
17/ 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
18/ 77.12.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych ,z wyłączeniem motocykli,
19/ 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
20/38.11.Z- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
21/38.12.Z- zbieranie odpadów niebezpiecznych,
22/96.09.Z-pozostała działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana

Jednostki organizacyjne zakładu:
- Szpital
- Pracownie diagnostyczne
- Pracownie zabiegowe
- Poradnie specjalistyczne, w tym konsultacyjne
- Dział Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego

Komórki organizacyjne zakładu:
- oddział internistyczny z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego
- oddział ginekologiczny
- oddział położniczo-noworodkowy z rooming-in
- oddział dziecięcy
- oddział chirurgii ogólnej
- blok operacyjny
- izba przyjęć
- apteka
- sterylizatornia
- pracownia diagnostyki laboratoryjnej, w tym serologii
- pracownia diagnostyki obrazowej, w tym USG
- pracownia endoskopii
- pracownia kardiologicznych badań nieinwazyjnych
- pracownia fizjoterapii i rehabilitacji
- poradnia chorób wewnętrznych
- poradnia neurologii
- poradnia rehabilitacji
- poradnia pediatrii
- poradnia ginekologii i położnictwa
- poradnia gruźlicy i chorób płuc
- poradnia chirurgii ogólnej
- ambulatorium
- zespół wyjazdowy „W”
- zespół wyjazdowy „R”
- karetka transportowa
- ośrodek rehabilitacji dziennej
- poradnia onkologiczna
- poradnia endokrynologiczna
- poradnia alergologiczna dla dzieci


Data wprowadzenia: 2003-11-19 1512
Data upublicznienia:
Art. czytany: 15128 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
OLMEDICA Sp. z o.o.
Ostat. 10 wiadomości:

» ''OLMEDICA'' w Olecku - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
System BIP Inet