A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Organy Powiatu » Rada Powiatu » Porządek obrad
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach zapytania ofertowego - Usługowe prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Powiatu Oleckiego
» Uchwała RIO.VIII-0120-710/18 w Olsztynie z 28.11.2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarzą Powiatu w Olecku projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.
» Uchwała RIO.VIII-0120-709/18 w Olsztynie z 28.11.2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Olecku projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033.
» ZSLiZ - zapytanie ofertowe na dostawę mięsa wieprzowego i wołowego do stosłówki internatu ZSLiZ
» ZSLiZ - zapytanie ofertowe na dostawę drobiu do stołówki internatu ZSLiZ
Ilość wiadomości z działu 'Porządek obrad': 1
III Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 13:00

OR. 0002.3.2018 Olecko, 11.12.2018r.

Zapraszam na posiedzenie III Sesji Rady Powiatu w Olecku w dniu 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.


Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i oświadczenia radnych.

5. Wnioski Komisji Stałych Rady.

6. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

7. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu w Olecku na rok 2019.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie określenia zasad obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

c) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/228/2018 Rady Powiatu w Olecku z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2018–2033;

e) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018;

f) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2019–2033;

g) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej;

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;

3) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki;

4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

5) głosowanie nad uchwałą budżetową.

9. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski radnych.

10. Zapytania i interpelacje radnych.

11. Wolne wnioski i sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tomasz Kosobudzki


Data wprowadzenia: 2018-12-12 1218
Data upublicznienia:
Art. czytany: 56 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wykaz radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady Powiatu
Protokoły z Sesji
Porządek obrad
Stanowiska i Rezolucje
Strategie i programy
Przynależność do związków, stowarzyszeń, fundacji
Komisje Rady Powiatu
Statut Powiatu
Plan pracy rady
Informacje przyjęte na Sesji
Wnioski, oświadczenia, zapytania i interpelacje radnych
Imienny wykaz głosowania radnych
Transmisja z obrad Sesji Rady Powiatu
Podkat. Archiwalne:
Interpelacje radnych
Ostat. 10 wiadomości:

» III Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 13:00
System BIP Inet