A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Organy Powiatu » Rada Powiatu » Porządek obrad
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wniosek - umowa na emisję i obsługę obligacji
» Posiedzenie Zarządu Powiatu w Olecku z 22 stycznia 2018r. godz. 8:00
» Protokół Nr XXXIII/2017 z 26.10.2017r.
» Informacje dotyczące otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa warmińsko-mazurskiego - oblodzenie
Ilość wiadomości z działu 'Porządek obrad': 2
XXXV Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 13:00

OR. 0002.10.2017 Olecko, 14.12.2017r.


Zapraszam na posiedzenie XXXV Sesji Rady Powiatu w Olecku w dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Podziękowanie Komendantowi Powiatowemu Państwowej Starzy Pożarnej w Olecku – Panu Janowi Mróz za współpracę w związku z odejściem na emeryturę.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Wnioski i oświadczenia radnych.

7. Wnioski Komisji Stałych Rady.

8. Przyjęcie raportu z wykonania zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleckiego
na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020.

9. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku na rok 2018.

10. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018.

11. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu w Olecku na rok 2018.

12. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Oleckiego;

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień pomiędzy Powiatem Oleckim, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącego współfinansowania dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami;

c) w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleckiego na lata 2018 – 2022
z perspektywą do roku 2026”;

d) zmieniająca uchwałę Nr XXVII/155/2017 Rady Powiatu w Olecku z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2017–2032;

f) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017;

g) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

h) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2018–2032;

i) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018:

1. odczytanie projektu uchwały budżetowej;

2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;

3. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki;

4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

5. głosowanie nad uchwałą budżetową;

13. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje, wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.

14. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.

15. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha


Data wprowadzenia: 2017-12-19 1409
Data upublicznienia:
Art. czytany: 95 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
XXXIV Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 23 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 13:00

OR. 0002.9.2017 Olecko, 14.11.2017r.

Zapraszam na posiedzenie XXXIV Sesji Rady Powiatu w Olecku w dniu 23 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Wnioski i oświadczenia radnych.

6. Wnioski Komisji Stałych Rady.

7. Informacja o stanie realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Oleckiego za rok 2017.

8. Funkcjonowanie i realizacja zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olecku w zakresie komunikacji.

9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Olecku na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku;

b) w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi ora podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r.”;

c) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleckiego w 2018r.;

d) zmieniająca uchwałę Nr XXVII/155/2017 Rady Powiatu w Olecku z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2017 – 2032;

f) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017;

10. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje, wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.

11. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.

12. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha


Data wprowadzenia: 2017-11-14 1251
Data upublicznienia:
Art. czytany: 86 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wykaz radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady Powiatu
Protokoły z Sesji
Porządek obrad
Stanowiska i Rezolucje
Strategie i programy
Przynależność do związków, stowarzyszeń, fundacji
Komisje Rady Powiatu
Statut Powiatu
Plan pracy rady
Informacje przyjęte na Sesji
Wnioski, oświadczenia, zapytania i interpelacje radnych
Podkat. Archiwalne:
Interpelacje radnych
Ostat. 10 wiadomości:

» XXXV Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 13:00
» XXXIV Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 23 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 13:00
System BIP Inet