A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo Powiatowe » Rehabilitacja os. niepełnospr. i pom. społ.
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZSLiZ Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego „Dostawa materiałów na potrzeby warsztatów rękodzielniczych cz. 2 – akcesoria i pomoce techniczne”
» ZSLiZ Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego „Dostawa materiałów na potrzeby warsztatów rękodzielniczych cz. 1 – artykuły przemysłowe i dekoracyjne”
» ZSLiZ Zmiana Modyfikacji zawiadomienia o wynikach zapytania ofertowego na dostawę materiałów na potrzeby warsztatów rękodzielniczych cz. 3 – artykuły pasmanteryjne
» ZSLiZ Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do zajęć grupowych z fizjoterapeutą i trenerem personalnym”
» Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
Ilość wiadomości z działu 'Rehabilitacja os. niepełnospr. i pom. społ.': 1
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej

Halina Kasicka
Kontakt
Nr pokoju: 3
Telefon: 87
E-mail: pfron@powiat.olecko.pl


Do podstawowych zadań należy:

1. Opracowywanie, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

2. Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych programów na rzecz osób niepełnosprawnych i rocznej informacji z ich realizacji.

4. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.

5. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa.

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, gminami i instytucjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi. Organizacja konferencji, spotkań dotyczących realizacji programów PFRON, pomoc przy pisaniu wniosków i projektów.

7. Współpraca z PFRON w zakresie prowadzenia szkoleń na terenie Powiatu Oleckiego.

8. Pisanie wniosków i projektów w ramach programów PFRON i innych w celu pozyskania dodatkowych środków na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Oleckim.

9. Dokonywanie w zakresie rehabilitacji zawodowej osobom zainteresowanym:

- zwrotu kosztów organizacji nowych stanowisk pracy lub przystosowanych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;

- zwrotu kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę;

- dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego;

- dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub
rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

10. Dokonywanie odbioru nowo utworzonych stanowisk pracy lub przystosowanych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

11. Prowadzenie kontroli w zakresie zawartych umów cywilno – prawnych.

12. Przygotowywanie wniosku – zapotrzebowania o środki finansowe z PFRON.

13. Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

14. Nadzór nad wydatkowaniem środków PFRON przez PUP i PCPR.

15. Przygotowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań o udzielonej ze środków PFRON pomocy publicznej przedsiębiorcom.

16. Udzielanie w zakresie prowadzonej rehabilitacji społecznej dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

17. Współpraca z:

- Powiatowym Urzędem Pracy,

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

- Państwową Inspekcją Pracy,

- Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

- organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami, itp.

18. Aktywizacja lokalnego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.

19. Udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym i wydawanie wniosków do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

20. Prowadzenie spraw związanych z nadaniem lub zatwierdzeniem zmian statutu zakładu opieki zdrowotnej (SPZZOD) oraz zatwierdzeniem regulaminów organizacyjnych powiatowych jednostek organizacyjnych działających w obszarze pomocy społecznej.

21. Organizacja konkursów na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej (SPZZOD).

22. Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem rady społecznej przy SPZZOD.

23. Prowadzenie spraw związanych z odwołaniem kierownika SPZZOD od uchwał rad społecznych.

24. Prowadzenie spraw związanych z organizacją zbiórek pieniężnych i zakupem sprzętu i aparatury medycznej do zakładów opieki zdrowotnej.

25. Współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w sprawach dotyczących ochrony zdrowia.

26. Obsługa Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

27. Przygotowywanie na potrzeby zarządu, rady i komisji niezbędnych materiałów i analiz dotyczących spraw związanych ze zdrowiem i pomocą społeczną w powiecie.

28. Opracowywanie harmonogramu pracy aptek.

29. Przygotowywanie informacji na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Olecku do linku „Niepełnosprawni oraz Profilaktyka Zdrowotna”.
Data wprowadzenia: 2005-07-26 1521
Data upublicznienia:
Art. czytany: 7847 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
Raporty z realizacji programów
Ostat. 10 wiadomości:

» Rehabilitacja osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej
System BIP Inet