A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo Powiatowe » Wydział Finansowy » Zakres działania
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach zapytania ofertowego - Usługowe prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Powiatu Oleckiego
» Uchwała RIO.VIII-0120-710/18 w Olsztynie z 28.11.2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarzą Powiatu w Olecku projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.
» Uchwała RIO.VIII-0120-709/18 w Olsztynie z 28.11.2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Olecku projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033.
» ZSLiZ - zapytanie ofertowe na dostawę mięsa wieprzowego i wołowego do stosłówki internatu ZSLiZ
» ZSLiZ - zapytanie ofertowe na dostawę drobiu do stołówki internatu ZSLiZ
Ilość wiadomości z działu 'Zakres działania ': 1
Zakres działania

Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

1. Opracowanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu.

2. Nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych.

3. Nadzór nad realizacją budżetu Powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa.

4. Windykacja należności budżetowych.

5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.

6. Prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

7. Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków.

8. Planowanie i realizacja wydatków Starostwa, prowadzenie dokumentacji płacowej i wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu.

9. Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa.

10. Obsługa kasowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

11. Współdziałanie z bankami, instytucjami rządowymi i samorządowymi.

12. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.

13. Przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.

14. Opracowywanie projektów uchwał i decyzji w sprawach zmian w budżecie oraz powodujących inne skutki finansowe.

15. Sprawowanie kontroli zarządczej w aspekcie kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych podległych powiatowi zgodnie z obowiązującą ustawą
o finansach publicznych, w szczególności kontrola obejmuje:

1) zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków (kontrola obejmuje w każdym roku co najmniej 5% wydatków nadzorowanej jednostki),

2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,

3) w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej głównie pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.


Data wprowadzenia: 2009-08-26 1112
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2773 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Naczelnik wydziału
Pracownicy wydziału
Zakres działania
Ostat. 10 wiadomości:

» Zakres działania
System BIP Inet