A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej » O nas
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach zapytania ofertowego - Usługowe prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Powiatu Oleckiego
» Uchwała RIO.VIII-0120-710/18 w Olsztynie z 28.11.2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarzą Powiatu w Olecku projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.
» Uchwała RIO.VIII-0120-709/18 w Olsztynie z 28.11.2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Olecku projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033.
» ZSLiZ - zapytanie ofertowe na dostawę mięsa wieprzowego i wołowego do stosłówki internatu ZSLiZ
» ZSLiZ - zapytanie ofertowe na dostawę drobiu do stołówki internatu ZSLiZ
Ilość wiadomości z działu 'O nas': 1
O nas

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
Organem założycielskim oraz nadzorującym działalność zakładu jest Powiat Olecki.
Misją zakładu jest wszechstronna opieka medyczna nad przewlekle chorymi, którzy wymagają profesjonalnej kontynuacji leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

W placówce funkcjonują następujące zakłady stacjonarne, gdzie pobyt pacjenta jest całodobowy:
• Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Ogólny (ZOL O)
• Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny (ZOL P)
• Hospicjum Stacjonarne (HS)

oraz domowe i ambulatoryjne:
• Hospicjum Domowe (HD)
• Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa (PODD)
• Poradnia Zdrowia Psychicznego (PZP)

(PZP funkcjonuje pod adresem: 19-400 Olecko ul. 11 Listopada 23/32 (budynek przychodni, tel. 507 125 845)

Pobyt pacjenta we wszystkich zakładach ma charakter tymczasowy a czas pobytu pacjenta uzależniony jest od stanu jego zdrowia.
Do wszystkich zakładów pacjenci mogą być kierowani przez wszystkich lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego niezależnie od specjalności. Szczegółowy sposób i tryb kierowania do poszczególnych zakładów znajduje się zakładce z opisem danego zakładu.
Pobyt pacjenta w Hospicjum Stacjonarnym oraz świadczenia realizowane w domu pacjenta i Poradni Zdrowia Psychicznego są bezpłatne.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby przebywające w zakładach opiekuńczo leczniczych ponoszą odpłatność za pobyt tj. ponoszą koszty wyżywienia i zakwaterowania. Odpłatność ta wynosi 70% miesięcznego dochodu na jednego członka rodziny.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, poza kolejnością przyjmowane są osoby posiadające udokumentowany status: Zasłużony Honorowy dawca krwi, Zasłużony Honorowy dawca przeszczepów, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby mające uprawnienia kombatanckie.


Data wprowadzenia: 2013-10-17 1016
Data upublicznienia:
Art. czytany: 1730 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Sylwia Matuszewska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
O nas
Usługi medyczne
Przetargi
Zarządzenia Starosty Oleckiegio
Podkat. Archiwalne:
Obwieszczenia
Przetargi
Ostat. 10 wiadomości:

» O nas
System BIP Inet