A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Organy Powiatu » Zarząd Powiatu » Zarząd V kadencja 2014-2018 » Uchwały 2015 » Luty
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - protokoły z oględzin wykonane pod kątem obecności ptaków na drzewach przeznaczonycjh do wycinki
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 36 - burze z gradem/1
» ZSLiZ - Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego nr SK.261.2.2019 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35 - burze z gradem/1
» ZSLiZ - SIWZ-Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Technikum Nr 1 w Olecku kształcącego w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻ), technik logistyk
Ilość wiadomości z działu 'Luty': 10
1   Uchwała Nr 22/2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Olecki (...)
Uchwała Nr 22/2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placów...
2015-03-18 1256 Czytano:1208 razy » Przeczytaj artykuł
2   Uchwała Nr 21/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017” (...)
Uchwała Nr 21/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Powiatowego progr...
2015-03-18 1253 Czytano:928 razy » Przeczytaj artykuł
3   Uchwała Nr 20/2015 w sprawie powołania Zespołu do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025
Uchwała Nr 20/2015 w sprawie powołania Zespołu do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Oleckie...
2015-03-18 1251 Czytano:905 razy » Przeczytaj artykuł
4   Uchwała Nr 19/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego w 2015 r.
Uchwała Nr 19/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań public...
2015-02-27 1338 Czytano:942 razy » Przeczytaj artykuł
5   Uchwała Nr 18/2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleckiego.
Uchwała Nr 18/2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiat...
2015-02-20 1033 Czytano:975 razy » Przeczytaj artykuł
6   Uchwała Nr 17/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku za 2014 rok.
Uchwała Nr 17/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzi...
2015-02-20 1030 Czytano:936 razy » Przeczytaj artykuł
7   Uchwała Nr 16/2015 w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania ze środków PFRON w 2015 roku
Uchwała Nr 16/2015 w sprawie przyjęcia ,,Zasad dofinansowania likwidacji barier technicznych i w k...
2015-02-20 1024 Czytano:1265 razy » Przeczytaj artykuł
8   Uchwała Nr 15/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w formie wsparcia złożone przez organizacje pozarządowe (...)
Uchwała Nr 15/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty na realizację z...
2015-02-13 1046 Czytano:889 razy » Przeczytaj artykuł
9   Uchwała Nr 14/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w roku 2015.
Uchwała Nr 14/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...
2015-02-13 1044 Czytano:869 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr 13/2015 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku 2015
Uchwała Nr 13/2015 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokośc...
2015-02-13 1035 Czytano:873 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr 22/2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Olecki (...)
» Uchwała Nr 21/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017” (...)
» Uchwała Nr 20/2015 w sprawie powołania Zespołu do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025
» Uchwała Nr 19/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego w 2015 r.
» Uchwała Nr 18/2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleckiego.
» Uchwała Nr 17/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku za 2014 rok.
» Uchwała Nr 16/2015 w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania ze środków PFRON w 2015 roku
» Uchwała Nr 15/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w formie wsparcia złożone przez organizacje pozarządowe (...)
» Uchwała Nr 14/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w roku 2015.
» Uchwała Nr 13/2015 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku 2015
System BIP Inet