A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Powiat Olecki: „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - geoportal powiatowy wraz z przeprowadzeniem szkolenia' Cz2
» Skład Komisji Skarg, wniosków i petycji
» Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Oleckiego
» Zapytanie i odpowiedź do treści SIWZ : Usługowe prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Powiatu Oleckiego
» Protokół nr 5/2018 z 15 października 2018r.
 • Aktualności
 • ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o piętrzenie wód rzeki Giżanka i stabilizacji jeziora Dudeckiego

  Olecko, dnia: 26 stycznia 2016 r.
  ŚR.6341.4.2016

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego  Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)
  Starosta Olecki zawiadamia,


  że dnia 22 stycznia 2015 r. na wniosek Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – piętrzenie wód rzeki Giżanka i zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą. Dotyczy piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych za pomocą jazu w miejscowości Dudki w km 2+018 rzeki Giżanka w celu stabilizacji wody w jeziorze Dudeckim.


  Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zgodnie zatem z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania może nastąpić przez obwieszczenie lub poprzez inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Niniejsze zawiadomienie zostanie podane stronom postępowania do wiadomości przez jego zamieszczenie na stronach internetowych BIP oraz tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olecku, Urzędu Gminy w Świętajnie i Urzędu Miasta w Olecku.
  Informuję, że strony postępowania mają prawo uczestniczyć w każdym jego stadium w tym mają prawo do składania uwag i wniosków a także do zapoznania się z całością materiału w sprawie i uzyskania informacji w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olecku (pok. 15)
  Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, na zapoznanie się z aktami sprawy, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń. Nie wypowiedzenie się w określonym terminie będzie uznane za brak uwag w przedmiotowej sprawie.


  Starosta Olecki
  Marian Świerszcz


  Data wprowadzenia: 2016-01-27 0836
  Data upublicznienia: 2016-01-27
  Art. czytany: 1298 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet