A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarząd Powiatu w Olecku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki–Czukty–Kiliany–droga powiatowa Nr 1800N na odcinku Sokółki–Czukty
» Strategia rozwoju EGO 2020-2030 – konsultacje
» Strategia rozwoju EGO 2020-2030 – konsultacje
» Informacja o wynikach zapytania ofertowego pn. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Oleckiego.
 • Aktualności
 • INFORMACJA - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej

  Olecko, dnia: 29 lutego 2016 r.
  ŚR.6341.4.2016

  INFORMACJA - OBWIESZCZENIE
  o wydaniu decyzji administracyjnej

  Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23.), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)
  Starosta Olecki zawiadamia,

  że dnia 29 lutego 2016 r. na wniosek Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie została wydana decyzja administracyjna udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – piętrzenie wód rzeki Giżanka i zatwierdzająca instrukcję gospodarowania wodą. Dotyczy piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych za pomocą jazu w miejscowości Dudki w km 2+018 rzeki Giżanka w celu stabilizacji wody w jeziorze Dudeckim. W udzielonym pozwoleniu wodno prawnym ustalono następujące poziomy piętrzenia:
   normalny poziom piętrzenia równy maksymalnemu poziomowi piętrzenia (NPP = Max PP), wynoszący 138,50 m n.p.m. – (przy rzędnej góry zasuwy upustu jałowego – 138,85 m n.p.m., jest to poziom o 35 cm niższy od góry zasuwy i jednocześnie o 24 cm wyższy od dołu okna przelewowego w zasuwie upustu jałowego, usytuowanego na rzędnej 138,26 m n.p.m.),
   minimalny poziom piętrzenia (Min PP) wynosił będzie 138,26 m n.p.m., jest to poziom odpowiadający wysokości dna okna przelewowego w zasuwie upustu jałowego.
  Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zgodnie zatem z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania o podjętej decyzji może nastąpić przez obwieszczenie lub poprzez inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Niniejsze zawiadomienie zostanie podane stronom postępowania do wiadomości przez jego zamieszczenie na stronach internetowych BIP oraz tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olecku, Urzędu Gminy w Świętajnie i Urzędu Miasta w Olecku.
  Informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olecku (pok. 15)
  W związku z zastosowaniem art. 49 Kpa, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
  Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Oleckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  Data wprowadzenia: 2016-03-02 1002
  Data upublicznienia: 2016-03-02
  Art. czytany: 1831 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca


  Zapisy na bezpłatne usługi  Admin


  System BIP Inet