A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy, SPZZOD Olecko Kolonia 4
» Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 95 - burze z gradem/2, upał/2
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 44 - burze z gradem/2
» Uchwała RIO.VIII-0120-287/19 z 21.05.2019r. w spr. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej RP w Olecku w sprawie udzielenia abbsolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2018r.
» Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki położonej w obrębie Olecko 2 miasta Olecko
 • Aktualności
 • ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

  Olecko, dnia: 07 marca 2017 r.
  ŚR.6341.14.2017

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego  Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)

  Starosta Olecki zawiadamia,


  że dnia 7 marca 2017 r. na wniosek Lecha Kotarskiego i Natalii Matysiak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

  1. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na:

  - piętrzeniu wód rzeki Lega przy pomocy jazomostu zlokalizowanego w km 23+310 rzeki Lega w msc. Nowy Młyn, na terenie działki nr 158, na wysokości działki nr 169 w obrębie geodezyjnym Starosty, gm. Wieliczki,
  -
  korzystaniu z bieżącego przepływu wód rzeki Lega do celów energetycznych na potrzeby funkcjonowania Małej Elektrowni wodnej w msc. Nowy Młyn, położonej na terenie działki nr 169 w obrębie geodezyjnym Starosty gm. Wieliczki.

  2. Zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą na jazie piętrzącym Małej Elektrowni Wodnej „Nowy Młyn”.

  3. Stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Lega i ich wykorzystanie na potrzeby elektrowni wodnej w msc. Nowy Młyn, udzielonego decyzją Starosty Oleckiego nr ROŚ.6223gw-16/2001/02 z dnia 08 marca 2002 r.

  Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zgodnie zatem z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania może nastąpić przez obwieszczenie lub poprzez inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Niniejsze zawiadomienie zostanie podane stronom postępowania do wiadomości przez jego zamieszczenie na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olecku i Urzędu Gminy w Wieliczkach oraz przesłanie do Sołtysów Sołectwa Małe Olecko i Wieliczki.

  Informuję, że strony postępowania mają prawo uczestniczyć w każdym jego stadium w tym mają prawo do składania uwag i wniosków a także do zapoznania się z całością materiału w sprawie i uzyskania informacji w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w siedzibie Starostwa Powiatowego
  w Olecku (pok. 15)

  Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, na zapoznanie się z aktami sprawy, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń. Nie wypowiedzenie się w określonym terminie będzie uznane za brak uwag w przedmiotowej sprawie.


  Starosta Olecki
  Marian Świerszcz


  Data wprowadzenia: 2017-03-08 1108
  Data upublicznienia: 2017-03-08
  Art. czytany: 1238 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Portal e-Urząd  Portal Konsultacje społeczne  Admin
  System BIP Inet