A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - protokoły z oględzin wykonane pod kątem obecności ptaków na drzewach przeznaczonycjh do wycinki
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 36 - burze z gradem/1
» ZSLiZ - Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego nr SK.261.2.2019 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35 - burze z gradem/1
» ZSLiZ - SIWZ-Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Technikum Nr 1 w Olecku kształcącego w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻ), technik logistyk
 • Organizacje pozarządowe
 • Aktualności
 • Otwarty konkurs ofert – wkłady własne 2017

  Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 oraz w związku z art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIV/127/2016 Rady Powiatu w Olecku z dnia 30 listopada 2016 r. oraz Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019 stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIV/128/2016 Rady Powiatu w Olecku z dnia 30 listopada 2016 r. Zarząd Powiatu w Olecku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego w 2017 r. w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

  Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko lub złożyć osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Olecku (pokój nr 22) do 9 czerwca 2017 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu).

  Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Anna Turowska – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, tel. 87 520 16 57.

  Pliki do pobrania:
  1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wkłady własne 2017.
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
  3. Wzór umowy o realizację zadania publicznego.
  4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
  5. Deklaracja odpłatnego/ nieodpłatnego wykonania zadania publicznego Powiatu Oleckiego 2017.
  6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.


  Data wprowadzenia: 2017-05-17 1426
  Data upublicznienia: 2017-05-17
  Art. czytany: 729 razy

  » 1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wkłady własne 2017 - rozmiar: 2510648 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego - rozmiar: 271872 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 3. Wzór umowy o realizację zadania publicznego - rozmiar: 171520 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - rozmiar: 199680 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 5. Deklaracja odpłatnego/ nieodpłatnego wykonania zadania Powiatu 2017 - rozmiar: 721408 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - rozmiar: 706560 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Turowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Portal e-Urząd  Portal Konsultacje społeczne  Admin
  System BIP Inet