A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZSLiZ - ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Technikum Nr 1 w Olecku kształcącego w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk. geodeta ...
» Komisja Budżetu, Finansów i Gospodarki 23.04.2019r. (wtorek) o godz. 13:00 w pokoju nr 28 biuro rady
» Komisja Zdrowia, Oświaty i Bezpieczeństwa dniu 24.04.2019r. (środa) o godz. 12:00
» VII Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 25 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00
» Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2019
 • Organy Powiatu
 • Starosta Olecki
 • Obwieszczenia 2018
 • OBWIESZCZENIE Starosty Oleckiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa mostu na przepust w miejscowości Szeszki

  OBWIESZCZENIE
  STAROSTY OLECKIEGO
  z dnia 16-02-2018 r.
  o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej  Działając na podstawie art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

  zawiadamiam


  iż na wniosek z dnia 12-12-2017 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 12 zostało wydane zezwolenie nr 1 znak: AB.673.2.2017 na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu na przepust w miejscowości Szeszki w km 10+569,5 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy – Cimochy – Dorsze – Kalinowo wraz z dojazdami od km 9+870 do km 10+647,0”.

  Projektowana inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

  Obręb Szeszki, gm. Wieliczki, pow. Olecki:
  212; 95; 218; 59; 106/2 (106/3; 106/4); 60 (60/1; 60/2). (przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem zaznaczono nowe numery działek przeznaczone pod przedmiotową inwestycję)

  Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Oleckiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
  i prawomocna.


  Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Zezwolenie wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Olecku ulica Kolejowa 32, Wydział Architektury i Budownictwa, pok. Nr 37.

  Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r.(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.)


  Starosta Olecki
  Marian Świerszcz
  Data wprowadzenia: 2018-02-19 1105
  Data upublicznienia: 2018-02-19
  Art. czytany: 388 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet