A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZSLiZ - ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Technikum Nr 1 w Olecku kształcącego w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk. geodeta ...
» Komisja Budżetu, Finansów i Gospodarki 23.04.2019r. (wtorek) o godz. 13:00 w pokoju nr 28 biuro rady
» Komisja Zdrowia, Oświaty i Bezpieczeństwa dniu 24.04.2019r. (środa) o godz. 12:00
» VII Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 25 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00
» Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2019
 • Organy Powiatu
 • Starosta Olecki
 • Obwieszczenia 2018
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY OLECKIEGO z dnia 21-02-2018 r. o wydaniu Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej w miejscowości Możne

  OBWIESZCZENIE
  STAROSTY OLECKIEGO
  z dnia 21-02-2018 r.
  o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej


  Działając na podstawie art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

  zawiadamiam
  iż na wniosek z dnia 19-12-2017 r. Gminy Olecko, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3 zostało wydane zezwolenie nr 3 znak: AB.673.4.2017 na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km oraz odcinka drogi gminnej 141038N od km 0+000 do km 0+286
  w miejscowości Możne, gm. Olecko”.


  Projektowana inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

  Obręb Możne, gm. Olecko, pow. Olecki:
  24/5 (24/7; 24/6); 51; 93; 200; 11; 80; 1/7 (1/17; 1/16; 1/18); 22/4 (22/14; 22/13); 23/3 (23/8; 23/7); 27 (27/2; 27/3; 27/1); 33/2 (33/6; 33/5); 33/1 (33/4; 33/3); 34/3 (34/7; 34/6); 34/5 (34/11; 34/10); 34/4 (34/9; 34/8); 35/2 (35/6; 35/5); 35/1 (35/4; 35/3); 36 (36/2; 36/1); 37 (37/2; 37/1); 38 (38/2; 38/1); 39 (39/2; 39/1); 40 (40/2; 40/1); 41/1 (41/4; 41/3); 41/2 (41/6; 41/5); 42 (42/2; 42/1); 81/4 (81/8; 81/7); 81/2 (81/6; 81/5); 203/7 (203/12; 203/11); 203/8 (203/14; 203/13); 1/14 (1/24; 1/23); 1/15 (1/26; 1/27; 1/25); 1/12 (1/20; 1/19); 1/13 (1/22; 1/21); 3/8 (3/30; 3/29); 6/1 (6/7; 6/6); 7/1 (7/12; 7/11); 8/2 (8/6; 8/5); 8/1 (8/4; 8/3); 9/6 (9/12; 9/11); 9/3 (9/8; 9/7); 9/4 (9/10; 9/9); 10 (10/2; 10/1); 12/3 (12/7; 12/6); 12/4 (12/9; 12/8); 12/5 (12/11; 12/10); 13/2 (13/4; 13/3); 201 (201/2; 201/1).

  Czasowe zajęcie terenu:

  - obręb Możne, gm. Olecko: 15; 199/3; 199/4.

  (przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem zaznaczono nowe numery działek przeznaczone pod przedmiotową inwestycję lub czasowe zajęcie terenu)

  Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Oleckiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

  Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Zezwolenie wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Olecku ulica Kolejowa 32, Wydział Architektury i Budownictwa, pok. Nr 37.
  Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.).


  Starosta Olecki
  Data wprowadzenia: 2018-02-22 1339
  Data upublicznienia: 2018-02-22
  Art. czytany: 466 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet