A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - protokoły z oględzin wykonane pod kątem obecności ptaków na drzewach przeznaczonycjh do wycinki
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 36 - burze z gradem/1
» ZSLiZ - Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego nr SK.261.2.2019 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35 - burze z gradem/1
» ZSLiZ - SIWZ-Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Technikum Nr 1 w Olecku kształcącego w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻ), technik logistyk
 • Organizacje pozarządowe
 • Aktualności
 • Otwarty konkurs ofert – kultura 2018

  Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIV/208/2017 Rady Powiatu w Olecku z dnia 23 listopada 2017 r. oraz Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019 stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIV/128/2016 Rady Powiatu w Olecku z dnia 30 listopada 2016 r. Zarząd Powiatu w Olecku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oleckiego w 2018 r. w formie wsparcia z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko lub złożyć osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Olecku (pokój nr 22) do 15 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu).

  Więcej informacji o konkursie udziela: Anna Turowska – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, tel. 87 520 16 57.

  Pliki do pobrania:
  1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oleckiego – kultura 2018.
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
  3. Wzór umowy o realizację zadania publicznego.
  4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
  5. Deklaracja odpłatnego/ nieodpłatnego wykonania zadania publicznego Powiatu Oleckiego 2018.
  6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.


  Data wprowadzenia: 2018-05-23 1024
  Data upublicznienia: 2018-05-23
  Art. czytany: 250 razy

  » 1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Oleckiego – kultura 2018 - rozmiar: 3292281 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego - rozmiar: 208384 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 3. Wzór umowy o realizację zadania publicznego - rozmiar: 172032 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - rozmiar: 200192 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 5. Deklaracja odpłatnego/ nieodpłatnego wykonania zadania publicznego Powiatu Oleckiego 2018 - rozmiar: 725504 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - rozmiar: 706560 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Turowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Portal e-Urząd  Portal Konsultacje społeczne  Admin
  System BIP Inet