A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy, SPZZOD Olecko Kolonia 4
» Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 95 - burze z gradem/2, upał/2
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 44 - burze z gradem/2
» Uchwała RIO.VIII-0120-287/19 z 21.05.2019r. w spr. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej RP w Olecku w sprawie udzielenia abbsolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2018r.
» Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki położonej w obrębie Olecko 2 miasta Olecko
 • Organizacje pozarządowe
 • Konsultacje
 • Wnioski z konsultacji projektów uchwał – oświata 2018

  Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku przedkłada wnioski z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie:
  1) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, tj. nauczycielom prowadzącym kształcenie w formie zaocznej, nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycielom biblioteki pedagogicznej;
  2) ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olecki, tj.: wysokość stawek dodatków określonych w ustawie Karta Nauczyciela oraz szczegółowe zasady ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

  W procesie konsultacji od 25.04.2018 r. do 17.05.2018 r. nie wpłynęły uwagi na formularzach zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektów w/w uchwał Rady Powiatu w Olecku od organizacji pozarządowych. PRDPP w Olecku nie wyraziła opinii w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektów w/w uchwał. Nieprzedstawienie opinii w w/w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

  W procesie konsultacji wpłynęły uwagi od związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z powiatu oleckiego.

  Szczegółowe wnioski z konsultacji w/w projektów uchwał Rady Powiatu w Olecku w załączeniu.

  Plik do pobrania:
  1. Wnioski z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi z terenu powiatu oleckiego oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Olecku, a także ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela; ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olecki.


  Data wprowadzenia: 2018-06-08 1042
  Data upublicznienia: 2018-06-08
  Art. czytany: 503 razy

  » Wnioski z konsultacji projektów uchwał – oświata 2018 - rozmiar: 683530 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Turowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Portal e-Urząd  Portal Konsultacje społeczne  Admin
  System BIP Inet