A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach zapytania ofertowego - Usługowe prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Powiatu Oleckiego
» Uchwała RIO.VIII-0120-710/18 w Olsztynie z 28.11.2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarzą Powiatu w Olecku projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.
» Uchwała RIO.VIII-0120-709/18 w Olsztynie z 28.11.2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Olecku projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033.
» ZSLiZ - zapytanie ofertowe na dostawę mięsa wieprzowego i wołowego do stosłówki internatu ZSLiZ
» ZSLiZ - zapytanie ofertowe na dostawę drobiu do stołówki internatu ZSLiZ
 • Organizacje pozarządowe
 • Aktualności
 • Propozycje do Programu współpracy 2019

  Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów zrównanych oraz przedstawicieli Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi na 2019 r., najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy samorządu Powiatu Oleckiego z sektorem pozarządowym.

  Zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji do projektu w/w dokumentu do 16 sierpnia 2018 r. za pomocą załączonego formularza. Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym Programem współpracy jest program obowiązujący w 2018 r. Jest on dostępny na www.powiat.olecko.pl zakładka ORGANIZACJE POZARZĄDOWE/ Programy współpracy.

  Uwagi do projektu Programu na 2019 r. mogą dotyczyć między innymi: celów współpracy programu, zakresu przedmiotowego współpracy, form współpracy, priorytetowych zadań publicznych, wysokości środków finansowych planowanych na realizację programu, innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

  Po zebraniu wniesionych propozycji przygotowany zostanie projekt „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”, który następnie zostanie poddany konsultacjom zgodnie z uchwałą nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2010 r., Nr 170, poz. 2214).

  Plik do pobrania:
  • Formularz zgłaszania propozycji do projektu Programu współpracy Powiatu Oleckiego z NGO na 2019 r.


  Data wprowadzenia: 2018-07-09 1345
  Data upublicznienia: 2018-07-09
  Art. czytany: 226 razy

  » Formularz zgłaszania propozycji do projektu Programu współpracy Powiatu Oleckiego z NGO 2019 - rozmiar: 686080 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Turowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet