A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZSLiZ - ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Technikum Nr 1 w Olecku kształcącego w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk. geodeta ...
» Komisja Budżetu, Finansów i Gospodarki 23.04.2019r. (wtorek) o godz. 13:00 w pokoju nr 28 biuro rady
» Komisja Zdrowia, Oświaty i Bezpieczeństwa dniu 24.04.2019r. (środa) o godz. 12:00
» VII Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 25 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00
» Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2019
 • Organy Powiatu
 • Rada Powiatu
 • Porządek obrad
 • XLIV Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 25 października 2018 roku (czwartek) o godz. 13:00

  OR. 0002.9.2018 Olecko, 17.10.2018r.

  Zapraszam na posiedzenie XLIV Sesji Rady Powiatu w Olecku w dniu 25 października 2018 roku (czwartek) o godz. 13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.

  Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

  3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

  4. Zapytania i interpelacje radnych.

  5. Wnioski i oświadczenia radnych.

  6. Wnioski Komisji Stałych Rady.

  7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach prowadzonych przez Powiat Olecki.

  8. Raport o stanie Powiatu Oleckiego oraz informacja o realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025 (do 30 sierpnia 2018).

  9. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Olecku dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz informacja Starosty Oleckiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście.

  10. Podjęcie uchwał:

  a) w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019r.”;

  b) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleckiego w 2019r.;

  c) w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku;

  d) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku;

  e) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/228/2018 Rady Powiatu w Olecku z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

  f) w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu;

  g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2018– 2032;

  h) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018;

  i) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018;

  j) w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

  11. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje, wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.

  12. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.

  13. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Powiatu
  Wacław Sapieha


  Data wprowadzenia: 2018-10-17 1507
  Data upublicznienia: 2018-10-17
  Art. czytany: 330 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet