A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski - Kijewo
» Informacja z otwarcia ofert (Ogłoszenie nr 582627-N-2019 z dnia 2019-08-05 r)
» Ogłoszenie o zamówieniu SPZZOD Olecko Kolonia na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego szpitala w ramach projektu...
» Zamawiający – SPZZOD w Olecku – Kolonia zamieszcza wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...
» ZAWIADOMIENIE STAROSTY OLECKIEGO z dnia 9 sierpnia 2019 roku
 • Przetargi
 • Zapytania ofertowe
 • ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z planowaną rozbudową Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich o nowa palarnię

  Kowale Oleckie , dnia 08.08.2019 r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z planowaną rozbudową Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich przy ulicy Witosa 8 o nowa palarnię, zapraszam do składania ofert.
  (W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

  I. Dane zamawiającego:
  Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich ul. Witosa 8, 19 – 420 Kowale Oleckie

  II. Przedmiot zamówienia
  1.Sprzedaż gotowego pawilonu z płyty warstwowej na samonośnej konstrukcji stalowej, z kasetonami elewacyjnymi (naroża i attyka), o wysokości wewnętrznej 2,5 m, w kolorze ustalonym z Zamawiającym, o wewnętrznych wymiarach ok. 16 m², wykończonego:
  - podłoga: spawany ruszt stalowy, ocieplony styropianem 100mm, wyłożony płytą OSB 22 mm wykończony wykładziną podłogową z PCV,
  - płyta ścienna, płyta dachowa z rdzeniem styropianowym o grubości 100mm
  - dach wyłożony membraną dachową z PCV,
  - z instalacją elektryczną,
  - z wentylacją wyciągową,
  - z 8 oknami PCV, w tym czterema uchylnymi,
  - drzwi aluminiowe, przeszklone
  - rynna PCV,
  2. Montaż pawilonu na posesji DPS, na przygotowanym podłożu betonowym, wykonanie łącznika między DPS a nowym pawilonem (przejście poprzez wstawienie drzwi), wraz z estetyczną obróbką.

  III. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
  1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają wymaganą w tym zakresie wiedzę i doświadczenie.
  2. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez 30 dni począwszy od daty jej złożenia.

  IV. Wymagania
  Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z dowozem, montażem pawilonu oraz jego połączeniem z przedsionkiem DPS , z wyłączeniem:
  - przygotowania podłoża betonowego pod pawilon ,
  - dokumentacji projektowej,
  - instalacji wodno-kanalizacyjnej.
  Okres gwarancji – 24 miesiące.

  V. Termin i miejsce wykonania zamówienia
  Miejsce realizacji zadania: Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich ul. Witosa 8, 19 – 420 Kowale Oleckie
  Termin realizacji zadania: w okresie wrzesień – listopad 2019 r.

  VI. Miejsce oraz termin składania ofert
  1. Ofertę należy złożyć osobiście, lub drogą pocztową (lub kurierem) na adres:
  Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich ul. Witosa 8, 19 – 420 Kowale Oleckie
  2. Termin złożenia oferty: do dnia 20 sierpnia 2019 r. do godz. 1000.
  3) Koperty powinny być zaadresowane i opisane w sposób jednoznacznie wskazujący, że jest to oferta w odpowiedzi na zapytanie, poprzez umieszczenie zapisu: ' Rozbudowa DPS ‘Zacisze’ w Kowalach Oleckich o nową palarnię”
  Oferta ma wpłynąć do kancelarii Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich ul. Witosa 8, 19 – 420 Kowale Oleckie do dnia 20.08. 2019 r. do godz. 1000.
  4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie zamawiającego o godz. 10.15.
  5) Oferty złożone po terminie nie będę rozpatrywane.
  6) Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Dyrektor Bożena Jurkowska pod numerem tel. 87 523 82 36 w godzinach 800-1400 lub osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” ul. Witosa 8 w Kowalach Oleckich.

  VII. Ocena ofert.
  1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
  CENA – 100 %
  2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie stawiane wymagania, która ma najniższą cenę i minimum 24 miesięczny okres gwarancji.

  VIII. Wybór wykonawcy
  1) Wyboru wykonawcy dokonuje się spośród prawidłowo wypełnionych i złożonych w terminie ofert.
  2) Zamówienia dokonuje się u Oferenta, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę oraz wymagany okres gwarancji.
  3) Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną opublikowane w BIP Powiatu Oleckiego.
  4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

  IX Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
  1.Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.

  Załączniki:
  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

  Dyrektor
  Bożena Jurkowska


  Data wprowadzenia: 2019-08-08 1413
  Data upublicznienia: 2019-08-08
  Art. czytany: 86 razy

  » Formularz ofertowy - rozmiar: 21966 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » skan zapytania I - rozmiar: 331811 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » skan zapytania II - rozmiar: 335268 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » skan zapytania III - rozmiar: 204033 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Portal e-Urząd  Portal Konsultacje społeczne  Admin
  System BIP Inet