A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZSLiZ - ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Technikum Nr 1 w Olecku kształcącego w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk. geodeta ...
» Komisja Budżetu, Finansów i Gospodarki 23.04.2019r. (wtorek) o godz. 13:00 w pokoju nr 28 biuro rady
» Komisja Zdrowia, Oświaty i Bezpieczeństwa dniu 24.04.2019r. (środa) o godz. 12:00
» VII Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 25 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00
» Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2019
 • Starostwo Powiatowe
 • Wydział Architektury i Budownictwa
 • Procedury załatwiania spraw
 • Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę

  Podstawa prawna: Art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

  Wymagane dokumenty:

  Wniosek o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę (wzór dostepny w Wydziale).

  Do wniosku należy dołączyć :
  1. Zgodę właściciela obiektu,
  2. Szkic usytuowania obiektu budowlanego,
  3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
  4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  5. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
  6. W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

  Opłaty:
  Podania oraz załączniki do podań nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.

  Wymagane opłaty:
  1. Opłata skarbowa od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego: 36,00 PLN.
  2. Zwalnia się od opłaty skarbowej zaświadczenia i pozwolenia na rozbiórkę w sprawach mieszkaniowych

  Sposób dostarczenia dokumentów:
  Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika względnie przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Olecku.

  Miejsce złożenia dokumentów:
  Kancelaria Starostwa Powiatowego w Olecku 19–400 Olecko, ul. Kolejowa 32, I piętro pokój
  Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

  Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:
  Wydział Budownictwa, III piętro,
  tel. (0-87) 520-24-75, 520-21-47 wew.49 lub 48

  Termin załatwienia sprawy:
  Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pózn. zm./:
  - organy administracji publicznej obowiązane sa załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,
  - niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę,
  - nie później niż w ciągu 1 m-ca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
  - nie później niż w ciągu 65 dni od dnia wpłynięcia wniosku w sprawach szczególnie skomplikowanych.
  W większości przypadków wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę następuje „w ciągu kilku dni” od dnia złożenia kompletu dokumentów.

  Sposób załatwienia sprawy:
  Rozstrzygniecie sprawy następuje w formie decyzji przesyłanej do wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji lub przez ustanowionego pełnomocnika w terminie uzgodnionym z pracownikiem odpowiedzialnym za załatwienie sprawy.

  Tryb odwoławczy:
  W przypadku decyzji odmowy lub stronie niezadowolonej służy odwołanie do Wojewody Warminsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Oleckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia jej stronie. Odwołanie składa sie na piśmie w kancelarii urzędu.


  Data wprowadzenia: 2007-11-26 0849
  Data upublicznienia: 2007-11-26
  Art. czytany: 5135 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet