A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarząd Powiatu w Olecku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki–Czukty–Kiliany–droga powiatowa Nr 1800N na odcinku Sokółki–Czukty
» Strategia rozwoju EGO 2020-2030 – konsultacje
» Strategia rozwoju EGO 2020-2030 – konsultacje
» Informacja o wynikach zapytania ofertowego pn. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Oleckiego.
 • Aktualności
 • Apel Starosty Oleckiego o konserwację urządzeń melioracyjnych
  W związku występującymi w tym roku gwałtownymi, intensywnymi opadami deszczu powodującymi zalewania i lokalne podtopienia, przypominam i apeluję do wszystkich właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych o wykonywanie obowiązku konserwacji i bieżące utrzymanie w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód.


  Obowiązek utrzymywania we właściwym stanie rowów melioracyjnych, drenowań i przepustów drogowych dotyczy właścicieli i użytkowników gruntów, na których te urządzenia się znajdują. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się rowy melioracyjne o szerokości dna przy ujściu mniejszej niż 1,5 m oraz rurociągi drenarskie o średnicy mniejszej niż 60 cm. Obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wynika wprost z art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.). Ustawa ta zmieniła stan prawny obowiązujący przed rokiem 2001. Poprzednio obowiązek konserwacji ustalany był corocznie w drodze decyzji.


  Decyzje zobowiązującą do wykonania konserwacji wydaje Starosta w sytuacji niewywiązywania się właścicieli gruntów z obowiązków określonych ustawą. Ważnym jest, aby konserwacja urządzeń melioracyjnych dokonywana była na całej długości. Konserwacja odcinka rowu melioracyjnego położonego wyżej nie spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał odpływu. Szczególnie istotnym jest zapewnienie właściwego utrzymania (funkcjonowania) dolnych (końcowych) odcinków rowów i rurociągów drenarskich.


  Stwierdzenie niewykonywania konserwacji może być podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, stosownie do ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 nr 229, poz. 1954 j.t.), poprzez nałożenie grzywny, w celu przymuszenia do wykonania obowiązku lub podejmuje decyzję o zastępczym wykonaniu obowiązku na koszt zobowiązanego właściciela gruntów, na których znajdują się urządzenia melioracji wodnych szczegółowych.


  Ponadto brak konserwacji urządzeń melioracyjnych może być podstawą do cofnięcia dopłat bezpośrednich ze środków Unii Europejskiej. Może też być podstawą do roszczeń odszkodowawczych ze strony osób dotkniętych szkodami spowodowanymi niewłaściwym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych.  STAROSTA OLECKI
  Stanisław Lucjan Ramotowski
  Data wprowadzenia: 2010-06-15 1435
  Data upublicznienia: 2010-06-15
  Art. czytany: 5746 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca


  Zapisy na bezpłatne usługi  Admin


  System BIP Inet