A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - protokoły z oględzin wykonane pod kątem obecności ptaków na drzewach przeznaczonycjh do wycinki
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 36 - burze z gradem/1
» ZSLiZ - Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego nr SK.261.2.2019 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35 - burze z gradem/1
» ZSLiZ - SIWZ-Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Technikum Nr 1 w Olecku kształcącego w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻ), technik logistyk
 • Organizacje pozarządowe
 • Aktualności
 • Konsultacje społeczne projektów Uchwał Rady Powiatu w Olecku

  Konsultacje społeczne projektów Uchwał Rady Powiatu w Olecku

  Zarząd Powiatu w Olecku zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu oleckiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektów Uchwał Rady Powiatu w Olecku w sprawie:
  1) ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym, dla których organem dotującym jest Powiat Olecki;
  2) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, tj. nauczycielom prowadzącym kształcenie w formie zaocznej, nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych;
  3) ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (zespołach szkół) i placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć.
  Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii w związku z przygotowaniem Uchwał Rady Powiatu w Olecku w w/w sprawie.

  Konsultacje są przeprowadzone zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

  Projekty w/w Uchwał wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag są dostępne na www.powiat.olecko.pl zakładka ORGANIZACJE POZARZĄDOWE i www.spolecko.bip.doc.pl zakładka ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.

  Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej na starostwo@powiat.olecko.pl lub turowska@powiat.olecko.pl,
  • poczty tradycyjnej – Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko,
  • faksem na numer 87 520 32 19,
  na formularzu (w załączeniu) w terminie od 29 marca 2013 r. do 22 kwietnia 2013 r. O terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olecku.

  Powiadomienie społeczności lokalnej o przeprowadzaniu konsultacji społecznych w w/w zakresie nastąpi poprzez:
  • umieszczenie ogłoszenia o konsultacjach społecznych w Biuletynie Informacji Publicznej www.spolecko.bip.doc.pl i na stronie powiatu www.powiat.olecko.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE,
  • wywieszenie ogłoszenia o konsultacjach społecznych Programu Współpracy na 2013 r. na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Olecku.

  Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag i wniosków: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, Anna Turowska, tel. 87 520 16 57.

  Anna Turowska
  www.powiat.olecko.pl


  Data wprowadzenia: 2013-03-21 1639
  Data upublicznienia: 2013-03-21
  Art. czytany: 960 razy

  » 1. Projekt Uchwały – dotacje szkołom i placówkom niepublicznym - rozmiar: 220415 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 2. Projekt Uchwały – pensum art. 42 ust. 3 ustawy KN - rozmiar: 185359 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 3. Projekt Uchwały – obniżka pensum - rozmiar: 183364 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Formularz zgłaszania uwag i opinii dot. projektów Uchwał z edukacji - rozmiar: 43520 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J.Kunicki
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Portal e-Urząd  Portal Konsultacje społeczne  Admin
  System BIP Inet