A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - protokoły z oględzin wykonane pod kątem obecności ptaków na drzewach przeznaczonycjh do wycinki
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 36 - burze z gradem/1
» ZSLiZ - Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego nr SK.261.2.2019 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35 - burze z gradem/1
» ZSLiZ - SIWZ-Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Technikum Nr 1 w Olecku kształcącego w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻ), technik logistyk
 • Organizacje pozarządowe
 • Aktualności
 • Otwarty nabór na członków Komisji Konkursowej

  Zarząd Powiatu w Olecku ogłasza otwarty nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu oleckiego z zakresu pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie domu pomocy społecznej w Olecku dla osób przewlekle psychicznie chorych.


  Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące warunki:

  1) być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie powiatu oleckiego bądź osobą przez nie wskazaną,

  2) złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie domu pomocy społecznej w Olecku dla osób przewlekle psychicznie chorych, z krótkim uzasadnieniem,

  3) posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania podmiotu uprawnionego,

  4) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


  Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w konkursie ofert. W ocenie i opiniowaniu ofert złożonych w konkursie nie może brać udziału również osoba, której powiązania ze składającym ofertę mogą budzić wątpliwości i zastrzeżenia co do jej bezstronności.

  Dokumenty zgłoszeniowe, tj. zgłoszenie z upoważnieniem, przyjmowane będą w formie elektronicznej na adres: pcpr@powiat.olecko.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko, lub osobiście w PCPR w Olecku.

  Termin naboru zgłoszeń upływa w dniu 30.08.2013r.

  W przypadku zgłoszenia dużej liczby kandydatów zostaną z nimi przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

  W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członków Komisji żadna organizacja nie wskaże osoby do składu Komisji, będzie ona działała bez udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


  Starosta Olecki
  Andrzej Stanisław Kisiel


  Data wprowadzenia: 2013-08-21 1108
  Data upublicznienia: 2013-08-21
  Art. czytany: 938 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Portal e-Urząd  Portal Konsultacje społeczne  Admin
  System BIP Inet