A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy, SPZZOD Olecko Kolonia 4
» Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 95 - burze z gradem/2, upał/2
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 44 - burze z gradem/2
» Uchwała RIO.VIII-0120-287/19 z 21.05.2019r. w spr. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej RP w Olecku w sprawie udzielenia abbsolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2018r.
» Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki położonej w obrębie Olecko 2 miasta Olecko
 • Organizacje pozarządowe
 • Konsultacje
 • Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017”

  Zarząd Powiatu w Olecku zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017”.


  Konsultacje są przeprowadzane zgodnie z zapisami uchwały nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.


  Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag w związku z przygotowywaniem kolejnej edycji programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017. Uwagi i opinie w sprawie projektu programu można zgłaszać na formularzu uwag i opinii za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej na adres: centrum@pcpr.olecko.pl lub turowska@powiat.olecko.pl;

  • poczty tradycyjnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko lub Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko;

  • faksem na numer 87 520 47 20 lub 87 520 32 19
  w terminie od 26.03.2015 r. do 16.04.2015 r. O terminie decyduje data wpływu do wskazanej jednostki.


  Projekt programu oraz formularz zgłaszania uwag i opinii dostępne są na www.powiat.olecko.pl w zakładce „Aktualności/ Organizacje pozarządowe” oraz www.spolecko.bip.doc.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”, a także na www.pcpr.olecko.pl zakładka „Organizacje pozarządowe”.


  W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie powiatu oleckiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w w/w ustawie, w szczególności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


  Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. Opinie i uwagi organizacji, które nie będą zawierać w/w danych lub które zostaną złożone po upływie wskazanego terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględnione w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem dokumentu.


  Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag i wniosków:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku – Joanna Kosakowska, tel. 87 520 34 38 i Anna Świderska, tel. 87 520 34 33;

  • Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku – Anna Turowska, tel. 87 520 16 57.


  Załączniki:

  - uchwała nr 21/2015 Zarządu Powiatu w Olecku z 18.03.2015 r.,
  - projekt „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017”,
  - formularz zgłaszania uwag i opinii projektu programu.


  Data wprowadzenia: 2015-03-31 1250
  Data upublicznienia: 2015-03-31
  Art. czytany: 1063 razy

  » Formularz zgłaszania uwag i opinii projektu programu - rozmiar: 50688 bajtów
  Typ pliku: application/
  » Projekt powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017 - rozmiar: 554478 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała nr 21/2015 Zarządu Powiatu w Olecku z 18.03.2015 r. - rozmiar: 691381 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Portal e-Urząd  Portal Konsultacje społeczne  Admin
  System BIP Inet