A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - protokoły z oględzin wykonane pod kątem obecności ptaków na drzewach przeznaczonycjh do wycinki
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 36 - burze z gradem/1
» ZSLiZ - Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego nr SK.261.2.2019 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35 - burze z gradem/1
» ZSLiZ - SIWZ-Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Technikum Nr 1 w Olecku kształcącego w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻ), technik logistyk
 • Organizacje pozarządowe
 • Aktualności
 • Nabór na członków Komisji Konkursowej

  Na podstawie art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), rozdziału 10 Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019 stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVI/290/2014 Rady Powiatu w Olecku z dnia 7 listopada 2014 r. oraz rozdziału 9 Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVI/291/2014 Rady Powiatu w Olecku z dnia 7 listopada 2014 r. Zarząd Powiatu w Olecku, zgodnie z podjętą uchwałą nr 58/2015 z 13.10.2015 r., ogłasza otwarty nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia składane w ramach otwartego konkursu ofert.

  Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:
  1) być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie powiatu oleckiego bądź osobą wskazaną przez nie;
  2) złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia z krótkim uzasadnieniem;
  3) posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu;
  4) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

  Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia w 2016 r. W ocenie merytorycznej i opiniowaniu ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego nie może brać udziału także osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do jej bezstronności.

  Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane są w formie elektronicznej na e-mail: turowska@powiat.olecko.pl, starostwo@powiat.olecko.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32 z dopiskiem „Komisja Konkursowa 2015” lub osobiście w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, pokój nr 39. Termin naboru zgłoszeń do 28 października 2015 r.

  W przypadku dużej listy zgłoszeń z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych, Komisja Konkursowa będzie działała bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty zrównane zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).


  Data wprowadzenia: 2015-10-14 1758
  Data upublicznienia: 2015-10-14
  Art. czytany: 992 razy

  » Uchwała nr 58/2015 Zarządu Powiatu w Olecku z 13.10.2015 r. - rozmiar: 694670 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Turowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Portal e-Urząd  Portal Konsultacje społeczne  Admin
  System BIP Inet