Nieodpłatna pomoc prawna

2015-12-30 1234
Art. czytany: 22177 razy

Szanowni Państwo!

Informuję, że od 21 czerwca 2021r. zostaje wznowiona działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

W celu uzyskania porady prawnej należy umówić się na wizytę pod numerem telefonu: 87 739 18 73
lub za pośrednictwem strony internetowej www.np.ms.gov.pl


OSOBOM NIEUMÓWIONYM NA WIZYTĘ
NIE ZOSTANIE UDZIELONA PORADA PRAWNAZ uwagi na względy bezpieczeństwa, czekając na wejście do punktu,
w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, powinno się zachować odstęp minimum 2 metry oraz mieć zasłonięte usta i nos (maseczka ochronna).

Przed wejściem do punktu należy zdezynfekować ręce.

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej:

- może przebywać wyłącznie jedna osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
- nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż te, które stawiły się w celu uzyskania pomocy,
- nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy,
- każda osoba korzysta z własnych niezbędnych jej przyborów (długopisy, notatniki itp.).


Wicestarosta Olecki
Marek Dobrzyń

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej są całkowicie bezpłatne.
Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

- osobie, która nie ma środków na odpłatną pomoc prawną,
- przedsiębiorcy, który nie zatrudniał pracowników w ciągu ostatniego roku.

Jaką otrzymasz pomoc?

- wyjaśnienie obowiązujących przepisów prawa oraz wskazanie jakie są Twoje prawa i obowiązki,
- wskazanie sposobu rozwiązania Twojego problemu prawnego,
- przygotowanie projektu pisma, za wyjątkiem pis w sprawach toczących się w sądzie oraz w prokuraturze,
- sporządzenie wniosku do sądu o zwolnienie z kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
- informację o kosztach i ryzyku finansowym związanych ze skierowaniem sprawy do sądu.


NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Usługi nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego są całkowicie bezpłatne.

Komu przysługuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

- osobie, która nie ma środków na odpłatną pomoc prawną,
- przedsiębiorcy, który nie zatrudniał pracowników w ciągu ostatniego roku.

Jaką otrzymasz pomoc?

- propozycje działań dostosowanych do Twojej indywidualnej sytuacji,
- wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu,
- wskazanie Twoich praw i obowiązków,
- pomoc w sporządzeniu planu działania oraz w jego realizacji,

Poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności pomoc osobom zadłużonym, porady z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.


NIEODPŁATNA MEDIACJA

Usługi nieodpłatnej mediacji są całkowicie bezpłatne.

Komu przysługuje nieodpłatna mediacja?

- osobie, która nie ma środków na odpłatną pomoc prawną,
- przedsiębiorcy, który nie zatrudniał pracowników w ciągu ostatniego roku.

Jaką otrzymasz pomoc?

- informację, kiedy można przeprowadzić mediację oraz co dzięki niej zyskujesz,
- przeprowadzenie mediacji, która może obejmować nawet kilka spotkań,
- pomoc w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody (porozumienia) zawartej przed mediatorem,
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej.


W czasie zagrożenie epidemiologicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego pomoc jest udzielana na odległość oraz poza lokalami punktów.


NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
UDZIELA OSOBIŚCIE
ADWOKAT LUB RADCA PRAWNY,
A W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH
Z ICH UPOWAŻNIENIA
APLIKANT ADWOKACKI LUB APLIKANT RADCOWSKI.Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 87 739 18 73

Oprócz dokonywania zgłoszeń telefonicznie można również dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail) [email protected]


Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez internet.

Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.


Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczących się
1) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olecku (ul. Kolejowa 32, pokój nr 2),
2) w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich (ul. Kościuszki44),
3) w siedzibie Urzędu Gminy w Świętajnie (Świętajno 104),
4) w siedzibie Urzędu Gminy w Wieliczkach (ul. Lipowa 53)
od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe informacje w Karcie Informacyjnej do pobrania poniżej


Załączniki do treści: