(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - burze /1
» Uchwała Nr XXII/166/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olecku z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2020 rok.
» Uchwała Nr XXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
» Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olecku
 • Jak załatwić sprawę
 • Procedury załatwiania spraw

  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  » Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - system REJA24
  » Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej
  » Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny
  » Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji
  » Wydanie karty wędkarskiej
  » Wpis do rejestru zwierząt i ptaków egzotycznych
  » Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin
  » Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  » Zezwolenie na zbieranie odpadów
  » Udostępnienie informacji o ochronie i środowisku
  » Przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia
  » Prowadzenie postępowania w zakresie wydawania pozwoleń zintegrowanych
  » Prowadzenie postępowania w zakresie wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  » Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

  Wydział Architektury i Budownictwa
  » Wydanie decyzji o pozwolenie na budowę
  » Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę
  » Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
  » Druk do zaświadczenia do dodatku mieszkaniowego
  » Oświadczenie o prawie dysponowania
  » Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia
  » Wniosek o pozwolenie na budowę
  PROCES BUDOWLANY
  - Udzielanie pozwolenia na budowę
  - Udzielanie pozwolenia na rozbiórkę
  - Udzielanie pozwolenie na wykonanie robót budowlanych
  - Udzielanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania
  -Udzielanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę
  - Udzielanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby
  -Przyjmowanie zgłoszeń budowy budynków nie wymagających pozwolenia na budowę
  -Przyjmowanie zgłoszeń wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę
  - Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę
  - Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
  - Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
  - Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego
  - Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę
  - Udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  - Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
  - Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości
  - Rejestrowanie dzienników budowy
  ZAŚWIADCZENIA
  - Potwierdzenie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali
  - Potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego lokalu mieszkalnego dla celów dodatku mieszkaniowego

  Wydział Komunikacji i Transportu
  » Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne zapisy
  » Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
  » Wpis do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktorów
  » Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców powiatu oleckiego
  » Wydanie prawa jazdy: utrata, zmiana danych, upływ daty ważności uzyskanego uprawnienia
  » Wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej
  » Wydanie prawa jazdy - rozszerzenie uprawnień
  » Wydanie prawa jazdy
  » Międzynarodowe prawo jazdy
  » Wtórnik dowodu rejestracyjnego – wydawany w przypadku jego utraty lub zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność
  » Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w kraju, zarejestrowanego w innym powiecie
  » Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  » Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski
  » Stacje Kontroli Pojazdów
  » Ośrodki Szkolenia Kierowców
  » Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

  » Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów

  » Zezwolenie na zawód przewoźnika drogowego

  Wydział Geodezji i Nieruchomości
  » Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
  » Zgłoszenie prac geodezyjnych
  » Zamówienie na dokumenty z zasobu
  » Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych
  » Wniosek na naradę koordynacyjną
  » Wniosek o Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
  » Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  » Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  » Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  » Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  » Nieodpłatne przyznanie własności działki dożywotniej i siedliskowej wyłączonej z przekazanego gospodarstwa rolnego w zamian za rentę lub emeryturę

  Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
  » Kierowanie do kształcenia specjalnego
  » Zakładanie szkół i placówek niepublicznych
  » Wpis do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Ewidencji Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonych przez Starostę Oleckiego


  Data wprowadzenia: 2008-01-22 1837
  Data upublicznienia: 2008-01-22
  Art. czytany: 41562 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.
  Kasa czynna:

  Poniedziałek - Piątek
  7:45 - 14:00


  przerwa: 11:00 - 11:15  Starostwo Powiatowe w Olecku
   


  Urząd Miejski w Olecku

   


  Portal e-Urząd


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Portal Konsultacje społeczne


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Zapisy na bezpłatne usługi  Transmisja z obrad sesji Rady Powiatu
  Admin


  System BIP Inet