(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo Powiatowe » Wydział Finansowy
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - burze /1
» Uchwała Nr XXII/166/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olecku z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2020 rok.
» Uchwała Nr XXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
» Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olecku
Ilość wiadomości z działu 'Wydział Finansowy ': 1
Wydział Finansowy

Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

1. Opracowanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu.

2. Nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych.

3. Nadzór nad realizacją budżetu Powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa.

4. Windykacja należności budżetowych.

5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.

6. Prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

7. Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków.

8. Planowanie i realizacja wydatków Starostwa, prowadzenie dokumentacji płacowej i wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu.

9. Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa.

10. Obsługa kasowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

11. Współdziałanie z bankami, instytucjami rządowymi i samorządowymi.

12. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.

13. Przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.

14. Opracowywanie projektów uchwał i decyzji w sprawach zmian w budżecie oraz powodujących inne skutki finansowe.

15. Sprawowanie kontroli zarządczej w aspekcie kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych podległych powiatowi zgodnie z obowiązującą ustawą
o finansach publicznych, w szczególności kontrola obejmuje:

1) zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków (kontrola obejmuje w każdym roku co najmniej 5% wydatków nadzorowanej jednostki).

2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,

3) w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej głównie pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.


Data wprowadzenia: 2007-02-15 0932
Data upublicznienia:
Art. czytany: 12395 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Naczelnik wydziału
Pracownicy wydziału
Zakres działania
Ostat. 10 wiadomości:

» Wydział Finansowy
System BIP Inet