(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Mapa serwisu
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - burze /1
» Uchwała Nr XXII/166/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olecku z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2020 rok.
» Uchwała Nr XXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
» Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olecku
Wiadomości:

Organy Powiatu
   Rada Powiatu
     Interpelacje radnych
     Wrzesień 2008
     Styczeń 2009
     Marzec 2009
     Kwiecień 2009
     Czerwiec 2009
     Sierpień
     Październik 2009
     Grudzień 2009
     ROK 2010
     Wykaz radnych
     II kadencja lata 2002-2006
     III kadencja lata 2006-2010
     IV kadencja lata 2010-2014
     V kadencja lata 2014-2018
     VI kadencja lata 2018-2023
     Porządek obrad
     Protokoły z Sesji
     Protokoły z Sesji III kadencji 2006-2010
     Protokoły z Sesji II kadencji 2002-2006
     Protokoły z Sesji IV kadencji 2010-2014
     Protokoły z Sesji V kadencji 2014-2018
     Protokoły z Sesji VI kadencji 2018-2023
     Projekty uchwał
     III kadencja 2006-2010
     II kadencja 2002-2006
     IV kadencja 2010-2014
     V kadencja 2014-2018
     VI kadencja 2018-2023
     Uchwały Rady Powiatu
     III kadencja 2006-2010
     II kadencja 2002-2006
     IV kadencja 2010-2014
     V kadencja 2014-2018
     VI kadencja 2018-2023
     Plan pracy rady
     Interpelacje i zapytania radnych
     2019
     2017
     2016
     Sesja - marzec
     Sesja - kwiecień
     Sesja - czerwiec
     Sesja - wrzesień
     Sesja - październik
     Sesja - listopad
     2020
     2021
     Imienny wykaz głosowania radnych
     kadencja 2014-2018
     kadencja 2018-2023
     Komisje Rady Powiatu
     III kadencja 2006-2010
     II kadencja 2002-2006
     IV kadencja 2010-2014
     V kadencja 2014-2018
     VI kadencja 2018-2023
     Raport o stanie powiatu
     za 2018 rok
     za 2019 rok
     za 2020 rok
     Statut Powiatu
     Stanowiska i Rezolucje
     III kadencja 2006-2010
     II kadencja 2002-2006
     IV kadencja 2010-2014
     V kadencja 2014-2018
     Strategie i programy
     Przynależność do związków, stowarzyszeń, fundacji
     Informacje przyjęte na Sesji
     VI Sesja
     VII Sesja
     VIII Sesja
     X Sesja
     XIV Sesja
     XV Sesja
     XVI Sesja
     XVII Sesja
     XVIII Sesja
     XX Sesja
     XXII Sesja
     XXIII Sesja
     XXIV Sesja
     Rok 2017
     Transmisja z obrad Sesji Rady Powiatu
     Nagrania z Sesji VI kadencji 2018-2023
   Zarząd Powiatu
     Zarząd II kadencja 2002-2006
     Protokoły Zarządu
     Plan pracy Zarządu 2006
     Uchwały 2002
     Uchwały 2003
     Uchwały 2004
     uchwały 2005
     uchwały 2006
     Zarząd III kadencja 2006-2010
     Zarząd 2007
     Protokoły 2007
     Uchwały 2006
     Uchwały 2007
     Zarząd 2008
     Protokoły 2008
     Uchwały 2008
     Plan pracy Zarządu 2007
     Zarząd 2009
     Plan pracy zarządu na rok 2008
     Uchwały 2009
     Plan pracy zarządu na rok 2009
     Protokoły 2009
     Plan pracy zarządu na rok 2010
     Zarząd 2010
     Uchwały 2010
     Protokoły 2010
     Zarząd IV kadencja 2010-2014
     Plan pracy na rok 2014
     Posiedzenia Zarządu 2014
     Projekty uchwał 2014
     Uchwały 2014
     Protokoły 2014
     Uchwały RIO 2014
     Plan pracy na rok 2013.
     Zarząd 2013
     Projekty uchwał 2013
     Uchwały 2013
     Protokoły 2013
     Uchwały RIO 2013
     Plan pracy na 2012 rok.
     Projekty uchwał 2012
     Uchwały 2012
     Uchwały RIO 2012
     Protokoły 2012
     Uchwały RIO 2011
     Zarząd 2011
     Uchwały 2011
     Protokoły 2011
     Projekty uchwał 2011
     Plan pracy na 2011 rok.
     Uchwały RIO 2010
     Uchwały 2010
     Protokoły 2010
     Wzór wniosku
     Zarząd V kadencja 2014-2018
     Porządek obrad
     Uchwały 2018
     Projekty uchwał 2018
     Protokoły 2018
     Uchwały RIO 2018
     Projekty uchwał 2017
     Uchwały 2017
     Protokoły 2017
     Uchwały RIO 2017
     Projekty uchwał 2016
     Uchwały 2016
     Protokoły 2016
     Uchwały RIO 2016
     Projekty uchwał 2015
     Uchwały 2015
     Protokoły 2015
     Uchwały RIO 2015
     Projekty uchwał 2014
     Protokoły 2014
     Uchwały 2014
     Wzór wniosku
     Plan pracy
     Zarząd VI kadencja 2018-2023
     Porządek obrad
     Projekty uchwał 2021
     Uchwały 2021
     Protokoły 2021
     Uchwały RIO 2021
     Uchwały 2020
     Projekty uchwał 2020
     Protokoły 2020
     Uchwały RIO 2020
     Uchwały 2019
     Projekty uchwał 2019
     Protokoły 2019
     Uchwały RIO 2019
     Projekty uchwał 2018
     Uchwały RIO 2018
     Protokoły 2018
     Uchwały 2018
     Plan pracy
     Wzór wniosku
   Starosta Olecki
     Obwieszczenia - 2004r.
     Obwieszczenia - 2005r.
     Obwieszczenia - 2006r.
     Obwieszczenia - 2007r.
     Obwieszczenia - 2008r.
     Obwieszczenia - 2009r.
     Obwieszczenia - 2010r.
     Obwieszczenia - 2011r.
     Obwieszczenia - 2012r.
     Obwieszczenia - 2013r.
     Zarządzenia 2013r.
     Obwieszczenia 2014r.
     Zarządzenia 2015r.
     Obwieszczenia 2015r.
     Zarządzenia 2016r.
     Obwieszczenia 2016r.
     Obwieszczenia - 2017
     Obwieszczenia 2018
     Obwieszczenia - 2020
     Obwieszczenia 2021

Starostwo Powiatowe
   Starosta
     Zakres działań i kompetencji Starosty
     Przyjmowanie interesantów
   Wicestarosta
     Zakres działań i kompetencji Wicestarosty
   Sekretarz
     Zakres działań i kompetencji Sekretarza
   Radca Prawny
   Wydział Organizacyjny
     Naczelnik wydziału
     Pracownicy wydziału
     Zakres działania wydziału
     Formularze
   Wydział Finansowy
     Naczelnik wydziału
     Pracownicy wydziału
     Zakres działania
   Wydział Architektury i Budownictwa
     Naczelnik wydziału
     Pracownicy wydziału
     Ogłoszenia z zakresu dróg publicznych
     Obowiązujące druki
     Procedury załatwiania spraw
     Zakres działania
     Ogłoszenia
     Formularze
     Rejestr zgłoszeń budowy
   Wydział Komunikacji i Transportu
     Naczelnik wydziału
     Pracownicy wydziału
     Zakres działania Wydziału
     Rejestry
     Statystyka
     Jak załatwić sprawę
     Formularze
   Wydział Geodezji i Nieruchomości
     Naczelnik wydziału
     Pracownicy wydziału
     Ogłoszenia
     Procedury załatwienia spraw
     Formularze
   Wydział Środowiska i Rolnictwa
     Naczelnik wydziału
     Pracownicy wydziału
     Zadania
     Ogłoszenia
     WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH KONCESJĘ NA WYDOBYWANIE KOPALIN
     ,,Program ochrony środowiska dla powiatu oleckiego na lata 2018-2022 ..."
     DOBRY KLIMAT DLA POWIATÓW
     Formularze
     Jak załatwić sprawę
     Aktualności
   Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
     Naczelnik wydziału
     Pracownicy wydziału
     Zakres działania
     Formularze UKS/ KS
     Formularze - edukacja
   Geodeta Powiatowy
   Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   Pion Oochrony
   Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
   Rehabilitacja os. niepełnospr. i pom. społ.
     Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
     2018
     2019
     2020
     2021
     Raporty z realizacji programów
   Samodzielne stanowisko ds. informatyki

Podstawy prawne działania powiatu (arch.)

Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia radnych
     2018-koniec V kadencji
     2018 - VI kadencja
     za 2018 rok
     za 2019 rok
     za 2020 rok
   Oświadczenia członków zarządu
     2018 - koniec V kadencji
     2018 - VI kadencja
     za 2018 rok
     za 2019 rok
     za 2020 rok
   Oświadczenia pozostałych osób
     2018r. - objęcie stanowiska
     za 2018 rok
     za 2019 r. - wydanie upoważnienia
     2019r. - objęcie stanowiska
     za 2019 rok
     za 2020 rok

Gminy

Jednostki organizacyjne
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
     Aktualności
     Informacje ogólne
     Organizacja
     Sposób załatwiania spraw
     Rejestry, ewidencje, archiwa
     Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko
     Kontrole
     Finanse i mienie
     Przedmiot działalności
     Pomoc społeczna
     Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
     Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
     Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
     Inne zadania
     Zamówienia Publiczne
     Realizowane Projekty
     Ochrona Danych Osobowych
     Sprawozdania finansowe 2018
   Dom Pomocy Społecznej Zacisze w Kowalach Oleckich
     Informacje ogólne
     Cele i zadania domu oraz zakres świadczonych usług
     Ogłoszenia
     Sprawozdania finansowe
     2018
   Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
     Zakres działania
     Pracownicy
     Formularze
     Sprawozdania finansowe
     Plan postępowań o udzielenie zamówień
     Wykaz dróg i obiektów mostowych
     Deklaracja dostępności
   Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
     Aktualności
     Prawo
     Zbiór aktów normatywnych własnych - 2019 rok
     Zbiór aktów normatywnych własnych - 2020 rok
     Zbiór aktów normatywnych własnych - 2021 rok
     Zbiór aktów normatywnych własnych - 2018 rok
     Informacje ogólne
     Sprawozdania finansowe
   Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej
     O nas
     Usługi medyczne
     Obwieszczenia
     Przetargi
     Przetargi
     Zarządzenia Starosty Oleckiegio
   Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
     Organy szkoły
     Dyrekcja
     Rada Pedagogiczna
     Rada Rodziców
     Samorząd Uczniowski
     Kadra niepedagogiczna
     Organizacja Szkoły
     Formy i kierunki kształcenia
     Lekcje otwarte
     Zajęcia pozalekcyjne
     Kadra Pedagogiczna
     Konsultacje z rodzicami
     Aktualności
     Budżet szkoły
     Ewidencja i rejestry
     Przetargi
     Kontakt
     Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
   Zespół Szkół Technicznych w Olecku
     Aktualności
   I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku
   Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku
     Dyrektorzy
     Nabór pracowników
     Szkoły przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku
     Nauczyciele i wychowawcy placówki
     Zasady oceniania
     Sprawozdania finansowe
     Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
   Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji, w tym PP-P i PBP w Olecku
     Informacje ogólne
     Sprawozdania finansowe
     Prawo
     Sprawozdania finansowe
     Aktualności
   Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku
     Informacje ogólne
     Zakres działania
     Ogłoszenia
     Ochrona Danych Osobowych
     Sprawozdania finansowe
     Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku
     Dom Nr 1 im. Janusza Korczaka w Olecku
     Dom Nr 2 im. Janusza Korczaka w Olecku
     Dom Nr 3 im. Janusza Korczaka w Olecku
     Dom Nr 4 im. Janusza Korczaka w Olecku
     Dom Nr 5 im. Janusza Korczaka w Olecku
     Dom Nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku
   Dom Nr 1 im. Janusza Korczaka w Olecku
     Informacje ogólne
     Cele i zadania
   Dom Nr 2 im. Janusza Korczaka w Olecku
     Informacje ogólne
     Cele i zadania
   Dom Nr 3 im. Janusza Korczaka w Olecku
     Informacje ogólne
     Cele i zadania
   Dom Nr 4 im. Janusza Korczaka w Olecku
     Informacje ogólne
     Cele i zadania
   Dom Nr 5 im. Janusza Korczaka w Olecku
     Informacje ogólne
     Cele i zadania
   Dom Nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku
     Informacje ogólne
     Cele i zadania

Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
   Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
     Sprawozdania finansowe
     2018
   Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku

Spółki prawa handlowego
   OLMEDICA Sp. z o.o.

Organizacje pozarządowe
   Aktualności
   Wykaz organizacji pozarządowych
   Rada organizacji
   Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Olecku
   Programy współpracy
   Sprawozdania z realizacji programów współpracy
   Konsultacje
   Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Finanse i mienie
   Budżet
     2003
     2008
     2009
     2005
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
   Majątek powiatu
     2008
     2006
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
   Sprawozdania
     Rok 2012
     Rok 2013
     Rok 2014
     Rok 2015
   Sprawozdania finansowe
     Powiat Olecki
     2018
     2019
     2020
     Starostwo Powiatowe w Olecku
     2018
     2019
     2020

Nabór pracowników

Przetargi
   Sprzedaż nieruchomości
   Roboty budowlane
   Zakup usług
   Zakup materiałów
   Sprzedaż
   Dzierżawa nieruchomości
   Zapytania ofertowe
   Plany
   Emisja obligacji
   Rozeznania cenowe
   Dostawy

Licytacje
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2019
   2020

Sprzedaż nieruchomości powiatu (arch.)

Jak załatwić sprawę

Aktualności

Ostrzeżenia pogodowe

Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Kontrole
   Kontrole zewnętrzne urzędu własnego
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
   Kontrole zewnętrzne w jednostkach podległych
     2009
     2010
     2011
   Własne kontrole jednostek podległych
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
   Kontrole wewnętrzne - zarządcze
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
   Audyt
     2011
     2012
     2013
     2014
     2018
   Plan kontroli zarządczej wewnętrznej na 2019 rok
   Plan kontroli zarządczej na rok 2019
   Plan kontroli zarządczej na rok 2018
   Informacja z realizacji planu kontroli zarządczej za 2018 rok
   Informacja z realizacji planu kontroli zarządczej
     2011
     2012
   Plan kontroli zarządczej na 2013 rok
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
   Plan kontroli zarządczej wewnętrznej w 2014 r.
   Plan kontroli zarządczej na rok 2014
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013
   Ralizacja planu kontroli zarządczej za rok 2013
   2015 rok
   Ralizacja planu kontroli zarządczej za rok 2014
   Ralizacja planu kontroli zarządczej za rok 2015
   Ralizacja planu kontroli zarządczej za rok 2016
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
   Informacja z realizacji planu kontroli zarządczej za 2017 rok

Petycje
   2015
   2019
   Zbiorcza informacja za 2019r.
     za 2019 rok
   2020
   Zbiorcza informacja za 2020r.
   2021

Lobbing

Kontakt

Instrukcja obsługi
   Pomoc
   Rozporządzenie MSWiA
   Ustawa o BIP
   Wykonawca strony BIP
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wybory samorządowe 2010 (arch.)

Wybory samorządowe 2014 (arch.)

Nieodpłatna pomoc prawna
   Osoby uprawnione do otrzymania pomocy
   Plan dyżurów
   LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OLE
   Edukacja prawna
   Zapisy na porady prawne - TOGATUS PRO BONO
   Sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja publiczna
   Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
   Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
     2018
     2019
     2020
     2021

Obsługa osób niepełnosprawnych

Wybory samorządowe 2018

Dostępność

Biuro Rzeczy Znalezionych

Prawo miejscowe:

Jak załatwić sprawe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe
w Olecku  
19-400 OLECKO
ul. Kolejowa 32

Tel.
87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
87 739 18 65
Fax: 87 520 32 19

NIP: 847-15-15-765
REGON: 790675565

Godziny urzędowania:

 poniedziałek - piątek,
od 7.30 do 15.30.
Kasa czynna:

Poniedziałek - Piątek
7:45 - 14:00


przerwa: 11:00 - 11:15Starostwo Powiatowe w Olecku
 


Urząd Miejski w Olecku

 


Portal e-Urząd


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Portal Konsultacje społeczne


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i KierowcaZapisy na bezpłatne usługiTransmisja z obrad sesji Rady Powiatu
Admin


System BIP Inet