(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo Powiatowe » Wydział Środowiska i Rolnictwa
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - burze /1
» Uchwała Nr XXII/166/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olecku z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2020 rok.
» Uchwała Nr XXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
» Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olecku
Ilość wiadomości z działu 'Wydział Środowiska i Rolnictwa': 3
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Oleckiego

Inwentaryzacja prowadzona przez Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaData wprowadzenia: 2021-06-07 1213
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3112 razy

» Inwentaryzacja prowadzona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska - rozmiar: 1137398 bajtów
Typ pliku: image/jpeg
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Robert Kozłowski
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia.Stosownie do art. 152 b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.), Starosta Olecki udostępnia następujące informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne (PEM), objętych obowiązkiem zgłoszenia :
1) zgłoszenia instalacji (art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 2 ustawy Poś);
2) informacje (art. 152 ust. 6 pkt 1 ustawy Poś):

- rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
- zakończeniu eksploatacji instalacji,
- zmianie w zakresie danych lub informacji, zawartych w zgłoszeniu;

3) sprzeciwy do rozpoczęcia eksploatacji instalacji (art. 152 ust. 4 ustawy Poś);
4) zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (art. 152 ust. 4b ustawy Poś), wydawane przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu;
5) uwagi dotyczące okoliczności, że: eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska oraz instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska wraz ze szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność wniesienia uwag (art. 152b ust. 3 ustawy Poś).

Uwagi, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, mogą wnieść :
- organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub
- osoby zamieszkałe w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne.

Treść uwag (wniesionych w terminie) przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą.

6) odpowiedzi na wniesione uwagi (art. 152 b ust. 6 ustawy Poś), które prowadzący instalację lub użytkownicy urządzeń mogą wnieść, za pośrednictwem organu właściwego do przyjęcia uwag, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.Data wprowadzenia: 2020-03-25 0906
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4810 razy

» Informacja dot. instalacji PEM - 24574 - zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisj - rozmiar: 1432797 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Informacja dot. instalacji PEM - Nr 24591 - zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisj - rozmiar: 2183639 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Informacja dot. instalacji PEM - Nr 24591 - zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisj - rozmiar: 61131 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Informacja dot. instalacji PEM - OLC0601_A - zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisj - rozmiar: 4393469 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» pomiart nr 24574 - rozmiar: 2925648 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» sprawozdanie z pomiarów - OLC1201A Sr.6221.18.2020 - rozmiar: 3830201 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR6221.10.2020 - aktalizacja zgłoszenia OLC201 A - rozmiar: 191829 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR6221.10.2020 - pomiary OLC201 A - rozmiar: 1729584 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.10.2021 - aktalizacja zgłoszenia 24591 (43405N!) GEC_OLECKO_MOZNE - rozmiar: 868580 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.10.2021 - sprawozdanie z pomiarów 24591 (43405N!) GEC_OLECKO_MOZNE - rozmiar: 4761682 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.11.2020 - aktalizacja zgłoszenia BT43915 OLECKO WSCHOD - rozmiar: 681704 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.11.2020 - pomiary BT43915 OLECKO - rozmiar: 5438105 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.11.2021 - akualizacja zgłoszenia OLC1101_A - rozmiar: 2303426 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.11.2021 - sprawozdanie z pomiarów OLC1101_A - rozmiar: 6066194 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.1.2021 - sprawozdanie z pomiarów OLC0401_A - rozmiar: 3037376 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.1.2021 - zgłoszenie OLC0401_A - rozmiar: 1003247 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.12.2021 - sprawozdanie z pomiarów OLC0801_A - rozmiar: 6083904 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.12.2021 - zgłoszenie OLC0801_A - rozmiar: 2790155 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.13.2020 - aktalizacja zgłoszenia 24591 (43405N!) GEC_OLECKO_MOZNE - rozmiar: 5695960 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.14.2020 - zgłoszenie 34205 (43289!) GEC_WIELICZKI_KLESZCZEWOP4 - rozmiar: 4498330 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.15.2020 - pomiary linia 110 kV - rozmiar: 8144529 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.15.2020 - zgłoszenie instalacji PEM linia 110 kV - rozmiar: 628242 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.16.2020 - pomiary PEM OLC1101A Dobki - rozmiar: 4550880 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.16.2020 - zgłoszenie instalacji PEM OLC1101A Dobki - rozmiar: 1078890 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.17.2020 - pomiary PEM OLC0901A Gryzy - rozmiar: 4854186 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.17.2020 - zgłoszenie instalacji PEM OLC0901A Gryzy - rozmiar: 1190778 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.19.2020 - aktualizacja zgłoszenia CZERWONY DWÓR (43411N!) - rozmiar: 667809 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.19.2020 - aktualizacja zgłoszenia KOWALE OLECKIE (43412N!) - rozmiar: 667811 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.2.2021 - aktalizacja zgłoszenia OLC1601_A - rozmiar: 1001416 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.2.2021 - sprawozdanie z pomiarów OLC1601_A - rozmiar: 3186511 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.22.2020 - aktualizacja zgłoszenia BT41627 OLECKO - rozmiar: 792830 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.22.2020 - pomiary BT41627 OLECKO - rozmiar: 4993639 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.25.2020 - aktualizacja zgłoszenia OLC0002_A - rozmiar: 1124097 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.25.2020 - sprawozdanie z pomiarów OLC0002_A - rozmiar: 3481163 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.26.2020 - aktualizacja zgłoszenia OLC0701_A - rozmiar: 1102735 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.26.2020 - sprawozdanie z pomiarów OLC0701_A - rozmiar: 3793211 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.3.2021 - aktalizacja zgłoszenia OLC1201_A - rozmiar: 1088369 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.3.2021 - sprawozdanie z pomiarów OLC1201_A - rozmiar: 3020318 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.5.2021 - aktalizacja zgłoszenia OLC0501_A - rozmiar: 1176674 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.5.2021 - sprawozdanie z pomiarów OLC0501_A - rozmiar: 3932453 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.7.2021 - aktalizacja zgłoszenia BT43915 OLECKO WSCHOD - rozmiar: 138273 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.7.2021 - sprawozdanie z pomiarów BT43915 OLECKO WSCHOD - rozmiar: 818253 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.8.2021 - aktalizacja zgłoszenia 43430N! WIELICZKI (GEC_WIELICZKI_WIELICZKI) - rozmiar: 820754 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.8.2021 - sprawozdanie z pomiarów 43430N! WIELICZKI (GEC_WIELICZKI_WIELICZKI) - rozmiar: 6468143 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.9.2021 - aktalizacja zgłoszenia 43421N! PIETRASZE PLUS (GEC_SWIETAJNO_PIETRASZE) - rozmiar: 822060 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.9.2021 - sprawozdanie z pomiarów 43421N! PIETRASZE PLUS (GEC_SWIETAJNO_PIETRASZE) - rozmiar: 5628194 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» zgłoszene OLC1101_A - rozmiar: 3843321 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» zgłoszenie instalacji PEM - rozmiar: 4412810 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» zgłoszenie instalacji PEM - 33630 (N!43277) - rozmiar: 85937 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» zgłoszenie instalacji PEM - 33630 (N!43277) - pomiary - rozmiar: 7119925 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» zgłoszenie instalacji PEM - OLC0201_A - rozmiar: 4390533 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» zgłoszenie - OLC1201A ŚR.6221.18.2020 - rozmiar: 1045951 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Robert Kozłowski
» Wydział Środowiska i Rolnictwa
2009-02-18 0943
Numer pokoju: nr 14 (geologia, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, p...
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Naczelnik wydziału
Pracownicy wydziału
Zadania
Ogłoszenia
WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH KONCESJĘ NA WYDOBYWANIE KOPALIN
,,Program ochrony środowiska dla powiatu oleckiego na lata 2018-2022 ..."
DOBRY KLIMAT DLA POWIATÓW
Formularze
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Oleckiego
» Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia.
» Wydział Środowiska i Rolnictwa
System BIP Inet