(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo Powiatowe » Geodeta Powiatowy
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - burze /1
» Uchwała Nr XXII/166/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olecku z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2020 rok.
» Uchwała Nr XXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
» Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olecku
Ilość wiadomości z działu 'Geodeta Powiatowy': 1
Geodeta Powiatowy

1. Geodeta Powiatowy realizuje zadania Starosty wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) a w szczególności odpowiada za:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencję gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

3) zakładanie osnów szczegółowych,

4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

6) ochronę znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

7) prowadzenie powiatowej bazy danych wchodzącej w skład Krajowego Systemu Informacji o terenie,

8) właściwe prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

9) wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,

10) udostępnianie gminom nieodpłatnie bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

11) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,

12) uzgadnianie dokumentacji projektowej oraz za założenie i prowadzenie sieci uzbrojenia w zakresie ewidencji geodezyjnej


Data wprowadzenia: 2007-02-15 1055
Data upublicznienia:
Art. czytany: 15947 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Starosta
Wicestarosta
Sekretarz
Radca Prawny
Wydział Organizacyjny
Wydział Finansowy
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Komunikacji i Transportu
Wydział Geodezji i Nieruchomości
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
Geodeta Powiatowy
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Pion Oochrony
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Rehabilitacja os. niepełnospr. i pom. społ.
Samodzielne stanowisko ds. informatyki
Ostat. 10 wiadomości:

» Geodeta Powiatowy
System BIP Inet