(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Spółki prawa handlowego » OLMEDICA Sp. z o.o.
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - burze /1
» Uchwała Nr XXII/166/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olecku z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2020 rok.
» Uchwała Nr XXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
» Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olecku
Ilość wiadomości z działu 'OLMEDICA Sp. z o.o.': 1
''OLMEDICA'' w Olecku - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

19-400 Olecko, ul.Gołdapska 1
NIP 847-14-88-956 REGON 519558690
tel.(0-87) 520-22-95, 520-22-96, 520-25-43


Dnia 16 maja 2003r założono - „Olmedica” w Olecku – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Kancelaria Notarialna w Olecku, REP.A.NR 2149/2003).
Zarejestrowano dnia 17 czerwca 2003 roku pod nr KRS: 0000164875.

Prezesem spółki jest mgr Katarzyna Mróz.
Spółka „Olmedica” zarejestrowała z.o.z. pod nazwą Centrum Medyczne – Zakład Opieki Zdrowotnej w Olecku, nr z księgi rejestracyjnej 28-00684 dnia 16 lipca 2003r.
Dyrektorem ds. lecznictwa zakładu jest Roman Szeremeta - Ordynator Oddziału Wewnętrznego.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1/ 86.10. Z – działalność szpitali,
2/ 86.90.B - działalność pogotowia ratunkowego,
3/ 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
4/ 84.12.Z – kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi,
z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,
5/ 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
6/ 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
7/ 47.74.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych , wyłączając ortopedyczne , prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
8/ 47.75.Z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
9/ 52.10.B – magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
10/ 55.90.Z – pozostałe zakwaterowanie,
11/ 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
12/56.10.A-restauracje i inne placówki gastronomiczne,
13/56.30.Z- przygotowanie i podawanie napojów ,
14/58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
15/ 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
16/ 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
17/ 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
18/ 77.12.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych ,z wyłączeniem motocykli,
19/ 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
20/38.11.Z- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
21/38.12.Z- zbieranie odpadów niebezpiecznych,
22/96.09.Z-pozostała działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana

Jednostki organizacyjne zakładu:
- Szpital
- Pracownie diagnostyczne
- Pracownie zabiegowe
- Poradnie specjalistyczne, w tym konsultacyjne
- Dział Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego

Komórki organizacyjne zakładu:
- oddział internistyczny z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego
- oddział ginekologiczny
- oddział położniczo-noworodkowy z rooming-in
- oddział dziecięcy
- oddział chirurgii ogólnej
- blok operacyjny
- izba przyjęć
- apteka
- sterylizatornia
- pracownia diagnostyki laboratoryjnej, w tym serologii
- pracownia diagnostyki obrazowej, w tym USG
- pracownia endoskopii
- pracownia kardiologicznych badań nieinwazyjnych
- pracownia fizjoterapii i rehabilitacji
- poradnia chorób wewnętrznych
- poradnia neurologii
- poradnia rehabilitacji
- poradnia pediatrii
- poradnia ginekologii i położnictwa
- poradnia gruźlicy i chorób płuc
- poradnia chirurgii ogólnej
- ambulatorium
- zespół wyjazdowy „W”
- zespół wyjazdowy „R”
- karetka transportowa
- ośrodek rehabilitacji dziennej
- poradnia onkologiczna
- poradnia endokrynologiczna
- poradnia alergologiczna dla dzieci


Data wprowadzenia: 2003-11-19 1512
Data upublicznienia:
Art. czytany: 20801 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
OLMEDICA Sp. z o.o.
Ostat. 10 wiadomości:

» ''OLMEDICA'' w Olecku - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
System BIP Inet