(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo Powiatowe » Rehabilitacja os. niepełnospr. i pom. społ.
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - burze /1
» Uchwała Nr XXII/166/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olecku z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2020 rok.
» Uchwała Nr XXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
» Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olecku
Ilość wiadomości z działu 'Rehabilitacja os. niepełnospr. i pom. społ.': 1
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej

Halina Kasicka
Kontakt
Nr pokoju: 3
Telefon: 87
E-mail: [email protected]


Do podstawowych zadań należy:

1. Opracowywanie, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

2. Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych programów na rzecz osób niepełnosprawnych i rocznej informacji z ich realizacji.

4. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.

5. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa.

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, gminami i instytucjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi. Organizacja konferencji, spotkań dotyczących realizacji programów PFRON, pomoc przy pisaniu wniosków i projektów.

7. Współpraca z PFRON w zakresie prowadzenia szkoleń na terenie Powiatu Oleckiego.

8. Pisanie wniosków i projektów w ramach programów PFRON i innych w celu pozyskania dodatkowych środków na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Oleckim.

9. Dokonywanie w zakresie rehabilitacji zawodowej osobom zainteresowanym:

- zwrotu kosztów organizacji nowych stanowisk pracy lub przystosowanych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;

- zwrotu kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę;

- dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego;

- dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub
rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

10. Dokonywanie odbioru nowo utworzonych stanowisk pracy lub przystosowanych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

11. Prowadzenie kontroli w zakresie zawartych umów cywilno – prawnych.

12. Przygotowywanie wniosku – zapotrzebowania o środki finansowe z PFRON.

13. Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

14. Nadzór nad wydatkowaniem środków PFRON przez PUP i PCPR.

15. Przygotowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań o udzielonej ze środków PFRON pomocy publicznej przedsiębiorcom.

16. Udzielanie w zakresie prowadzonej rehabilitacji społecznej dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

17. Współpraca z:

- Powiatowym Urzędem Pracy,

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

- Państwową Inspekcją Pracy,

- Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

- organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami, itp.

18. Aktywizacja lokalnego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.

19. Udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym i wydawanie wniosków do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

20. Prowadzenie spraw związanych z nadaniem lub zatwierdzeniem zmian statutu zakładu opieki zdrowotnej (SPZZOD) oraz zatwierdzeniem regulaminów organizacyjnych powiatowych jednostek organizacyjnych działających w obszarze pomocy społecznej.

21. Organizacja konkursów na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej (SPZZOD).

22. Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem rady społecznej przy SPZZOD.

23. Prowadzenie spraw związanych z odwołaniem kierownika SPZZOD od uchwał rad społecznych.

24. Prowadzenie spraw związanych z organizacją zbiórek pieniężnych i zakupem sprzętu i aparatury medycznej do zakładów opieki zdrowotnej.

25. Współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w sprawach dotyczących ochrony zdrowia.

26. Obsługa Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

27. Przygotowywanie na potrzeby zarządu, rady i komisji niezbędnych materiałów i analiz dotyczących spraw związanych ze zdrowiem i pomocą społeczną w powiecie.

28. Opracowywanie harmonogramu pracy aptek.

29. Przygotowywanie informacji na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Olecku do linku „Niepełnosprawni oraz Profilaktyka Zdrowotna”.
Data wprowadzenia: 2005-07-26 1521
Data upublicznienia:
Art. czytany: 11628 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
Raporty z realizacji programów
Ostat. 10 wiadomości:

» Rehabilitacja osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej
System BIP Inet