(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - burze /1
» Uchwała Nr XXII/166/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olecku z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2020 rok.
» Uchwała Nr XXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
» Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olecku
 • Przetargi
 • Sprzedaż nieruchomości
 • ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU

  ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU

  OPIS NIERUCHOMOŚCI:
  I. Niezabudowane, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położone w obrębie Olecko 2 miasta Olecko ul. Szeremety. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych w Olecku prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1C/00001220/6 (do cen doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%).

  1) oznaczona nr geod. 3200 o pow. 0,1383 ha, Cena wywoławcza: 69 150 zł Wadium: 7 000 zł
  2) oznaczona nr geod. 3201 o pow. 0,1406 ha, Cena wywoławcza: 70 300 zł Wadium: 7 000 zł
  3) oznaczona nr geod. 3206 o pow. 0,1563 ha, Cena wywoławcza: 78 150 zł Wadium: 8 000 zł
  4) oznaczona nr geod. 3212 o pow. 0,1724 ha, Cena wywoławcza: 86 200 zł Wadium: 8 500 zł
  5) oznaczona nr geod. 3213 o pow. 0,1490 ha, Cena wywoławcza: 74 500 zł Wadium: 7 500 zł
  6) oznaczona nr geod. 3193 o pow. 0,1924 ha, Cena wywoławcza: 94 276 zł Wadium: 9 500 zł
  7) oznaczona nr geod. 3194 o pow. 0,1603 ha, Cena wywoławcza: 78 547 zł Wadium: 8 000 zł
  8) oznaczona nr geod. 3195 o pow. 0,1822 ha, Cena wywoławcza: 89 278 zł Wadium: 9 000 zł

  II. Niezabudowana, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren zabudowy usługowej, położona w obrębie Olecko 2, miasta Olecko ul. Szeremety. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych w Olecku prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1C/00001220/6 (do ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%).

  1) oznaczona nr geod. 3192 o pow. 0,2357 ha, Cena wywoławcza: 122 564 zł Wadium: 12 000 zł

  Działki 3200, 3201, 3206, 3212, 3213 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Olecku nr XLVII/379/06 z dnia 31.08.2006 r. Działki 3192, 3193, 3194, 3195 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Olecku nr ORN.0007.39.2016 z dnia 25.05.2016 r. Przez działki 3192, 3193, 3194, 3195 przebiega granica ograniczonego użytkowania od czynnego cmentarza.

  Dodatkowo nabywca każdej nieruchomości zobowiązany będzie do opłacenia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 762,-zł.

  Nabywca każdej nieruchomości będzie pokrywał koszty sporządzenia Aktu Notarialnego nabytej nieruchomości.
  Okazanie granic nabytej nieruchomości nabywcy dokonywać będą na własny koszt.
  Przyłączenie nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej nabywcy działek dokonają we własnym zakresie.
  Na działkach nie były wykonywane badania geologiczne.
  Wszelkie prace zwiększające koszty budowy ponosić będą nabywcy.
  Przedmiotem licytacji jest wartość każdej nieruchomości stanowiąca jej cenę wywoławczą.
  FORMA NABYCIA: nieruchomość zostanie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo w wyznaczonym terminie.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Kolejowej 32 nr:
  33 2030 0045 1110 0000 0184 9010
  z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 16.12.2016 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.
  W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków
  Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
  Osoba, która przetarg wygra, a następnie uchyli się od zawarcia umowy notarialnej – traci wadium.

  Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  1) Dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków.
  2) W przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości i upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu.
  3) W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2016 r. o godz. 930 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32.
  Informacje można uzyskać pod numerami telefonu:
  Olecko (87) 520-24-75, 520-21-47, 520-22-94, (upoważniony do udzielenia informacji jest Tomasz Ulikowski) lub www.spolecko.bip.doc.pl

  Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.


  Data wprowadzenia: 2016-11-18 0954
  Data upublicznienia: 2016-11-18
  Art. czytany: 4605 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.
  Kasa czynna:

  Poniedziałek - Piątek
  7:45 - 14:00


  przerwa: 11:00 - 11:15  Starostwo Powiatowe w Olecku
   


  Urząd Miejski w Olecku

   


  Portal e-Urząd


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Portal Konsultacje społeczne


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Zapisy na bezpłatne usługi  Transmisja z obrad sesji Rady Powiatu
  Admin


  System BIP Inet