(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - burze /1
» Uchwała Nr XXII/166/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olecku z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2020 rok.
» Uchwała Nr XXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
» Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olecku
 • Przetargi
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Zarząd Powiatu w Olecku ogłasza przetarg ustny ograniczony

  Zarząd Powiatu w Olecku

  ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 1201/5 o pow. 0,0044 ha, położona w obrębie Olecko 2 miasta Olecko. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1C/00035680/5
  Przedmiotowy przetarg jest ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości.

  Cena wywoławcza: 2 868,00 zł (brutto)
  Wadium: 300,00 zł

  Dodatkowo nabywca zobowiązany będzie do opłacenia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 530,00 zł.


  1. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie nieruchomości sąsiedniej, wraz z dowodem wpłaty wadium, w kancelarii Starostwa Powiatowego w Olecku przy ul. Kolejowej 32 do dnia 17.01.2012 r.

  2. Lista oferentów spełniających warunki przetargowe i dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olecku najpóźniej na 1 dzień przed przetargiem.

  3. Przetarg może odbyć się nawet w przypadku zakwalifikowania tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi z dniem podpisania umowy.
  Dodatkowo nabywca pokrywał będzie koszty sporządzenia Aktu Notarialnego nabytej nieruchomości.
  Przedmiotem licytacji jest wartość nieruchomości stanowiąca jej cenę wywoławczą.
  FORMA NABYCIA : nieruchomość zostanie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo w wyznaczonym terminie.

  Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Olecku przy ul. Kolejowej 32, lub na konto nr :
  33 2030 0045 1110 0000 0184 9010
  Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
  Osoba, która przetarg wygra, a następnie uchyli się od zawarcia umowy notarialnej – traci wadium.
  Przetarg odbędzie się w dniu 19.01.2012 r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32.
  Informacje można uzyskać pod numerami telefonu:
  Olecko (87) 520-24-75, 520-21-47, 520-22-94, (upoważniony do udzielenia informacji jest Pan Czesław Krasowski i Tomasz Ulikowski) lub www.spolecko.bip.doc.pl
  Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.


  Data wprowadzenia: 2011-12-15 0929
  Data upublicznienia: 2011-12-15
  Art. czytany: 5372 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Ulikowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.
  Kasa czynna:

  Poniedziałek - Piątek
  7:45 - 14:00


  przerwa: 11:00 - 11:15  Starostwo Powiatowe w Olecku
   


  Urząd Miejski w Olecku

   


  Portal e-Urząd


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Portal Konsultacje społeczne


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Zapisy na bezpłatne usługi  Transmisja z obrad sesji Rady Powiatu
  Admin


  System BIP Inet